Goran_Ivankovic_Staresina1.jpg

Dr GORAN IVANKOVIĆ - o autoru

Masonolog, Templar, pisac, pesnik, profesor Akademije

Srpski masonolog, informatičar, pesnik i pisac Goran Ivanković rođen je 1965. u Virovitici, a osnovnu i srednju školu je završio u Vukovaru. Ratni vihor ga je odneo do Vankuver (Kanada), gde i danas živi, sa suprugom Jovankom i ćerkama Nevenom i Draganom.

Svetlost je ugledao 2006. u "Capilano Lodge #164", gde je, između ostalih, obavljao i 2 puta dužnost Starešine lože. Trenutno je Veliki Oficir Kriptik Reda (Cryptic Rite) za celu Kanadu i Oficir u loži (conclave) Reda Ruže pod okriljem SRIA. Brat Goran je jedan od nekoliko najviše pozicioniranih Srba (i Balkanaca) u masonskom sistemu Severne Amerike i Kanade, i verovatno najbolji poznavalac njihovog načina funkcionisanja.

Takođe je i član sledećih bočnih redova i viših stepena:
* Škotski Red Drevni i Prihvaćeni (AASR) - 32. stepen;
* York Red, viši stepeni - Starešina Royal Arch kapitela "North Vancouver King Solomon Chapter #16"; Veliki Oficir u Velikom Kapitelu Kraljevskog Svoda - Grand Chapter of Royal Arch of BC & Yukon; član "Composite Chapter #24 British Columbia"; član Cryptic Rite "Zaphon Council #8 North Vancouver" i Vitez Templar "Columbia Preceptory #34 North Vancouver"
* Allied Masonic Degrees of Canada "Dogwood Council #171" gde je bio i Starešina;
* "Order of the Secret Monitor of Canada";
* "York Rite College #44" (for North America);
* "Royal Ark Mariner Masons";
* "Knight Templar Prists".

Tekstove sa masonskom tematikom je objavljivao u kanadskim i srpskim masonskim časopisima. Održao je više predavanja u ložama Amerike i Kanade, a svoje masonske knjige je predstavio i na promocijama u srpskim slobodnozidarskim radionicama. 

Prvu masonsku knjigu "Reč Iskona: Filozofija Slobodnih Zidara, Zakoni Koji Ima Vladaju i Masonske Legende" je objavio 2013., a njeno drugo izdanje 2015. godine. Iste 2013. izlazi i njegova najmanje poznata knjiga sa poemom "Hram kralja Solomona", objavljena za belgijskog izdavača, koja će biti reizdata sa proznim dopunama 2020. godine, u izdanju MDAB. Nakon "Masonskih legendi" (2016) i "Misterija slobodnog zidarstva" (2019) najavljuje izlazak makar još nekoliko masonskih publikacija, kroz koje će svoje bogato iskustvo podeliti sa čitaocima u Srbiji. 

Skriveni smisao reči traži u Masoneriji, ali i poeziji i književnosti. Objavio je 3 zbirke pesama ("Istina je svjetlo za one koji vide" - 2009; "Izvan opsega misli" - 2015; "Talog primordijalnih voda" - 2016) i dva romana ("Vukovarski dnevnik" - 2011; "Vukovarski vampir" - 2014). Uskoro se očekuju i njegovi novi književni poduhvati...  

2019. poslao je član i dopisni profesor Masonske Duhovne Akademije Balkana i nosilac titule počasnog doktora masonologije: Adiutorem Professus, Doctor Latomia Libertatis Scientiae, honoris causa - Dr L.L.Sc. (h.c.).

Kada ga zamole da se predstavi, zaćuti, zamisli se, i najčešće svoj "autoportret" oslika rečima mračnih boja: 
Živim u slici materijalizovane ideje, 
ne mogu pobeći iz okvira svog. 
Klaustrofobičan vrištim u vlastitom telu 
kao odstreljen u planini zlatni jednorog.

kontakt: m.d.akademija.g.ivankovic@gmail.com

Više informacija o Ivankovićevim knjigama (poručivanje, sadržaj i dr.):

Masonske legende

Misterije Slobodnog Zidarstva

Enoh - prvi Veliki Majstor, udžbenik za MDAB (USKORO)

Quatuor Coronati, udžbenik za MDAB (USKORO)

Powered by WebExpress