Branko_Rogosic.jpg

Dr BRANKO ROGOŠIĆ - o autoru

Pokretač mnogih masonskih edicija i časopisa, spiritus movens masonološkog prosvetiteljstva i dekan Akademije (MDAB)

Branko Rogošić, beogradski advokat i masonolog, je rođen 1966. u Beogradu, gde je završio Matematičku gimnaziju, studirao Fiziku na PMF i diplomirao i odslušao specijalističke studije iz notarijalnog prava na Pravnom fakultetu. 

Više od 35 godina se bavi publicistikom, tokom kojih je objavio preko 5000 tekstova u brojnim domaćim i inostranim glasilima. 10 godina je bio glavni urednik dva tiražna muzička časopisa (Rock Express i Metal Express). Pored masonskih, napisao je i 10-ak muzičkih knjiga, pretežno iz oblasti rock i metal muzike. 

Proučavanjem različitih ezoteričnih oblasti bavi se već preko tri decenije. 1986. je postao prvi Rozenkrojcer u Srbiji, i treći u tadašnjoj SFRJ. Kasnije je postajao član i drugih Redova i društava sa tajnom. Osnivao je, uređivao i sarađivao sa više ovdašnjih masonskih časopisa (AkacijaSirijusMasonArs RegiaSlava Znanju...) i sajtova. Objavio je 15-ak masonskih knjiga i u narednim godinama će ih objaviti još makar toliko, kao rezultat svog višedecenijskog "zapisivanja" i prikupljanja podataka. Krunu publicističke i masonološke karijere će predstavljati "Srpska Masonska Enciklopedija" (SME) na kojoj Rogošić radi već 2 decenije, a piše je već 5 godina, i u kojoj će se naći biografije svih nekadašnjih srpskih Masona, od XVIII do XX veka. Najplodniji je masonski autor na Balkanu, kao i izdavač sa najvećim brojem objavljenih autorskih knjiga i časopisa . Posebno je ponosan na prevod (sa komentarima i tumačenjima) najpoznatije masonske knjige "Moral i dogma", čuvenog Albera Pajka - koji mu je uzor u samopregornom radu i konstantnom duhovnom usavršavanju.

U Masoneriju je ušao čitavih 14 godina kasnije nakon što je u nju prvi put pozvan -  2011. godine u VNLS, gde ga je u ložu "Sloboda" (VNLS) primio tadašnji Starešina, a mnogo godina kasnije Prvi Prorektor MDAB Zoran Totić. Bio je osnivač i prvi Veliki Besednik Velike Lože Srbije (VLS), a 2017. godine je prešao u RVLS, gde je i član istraživačke "Quatuor Coronati" lože, da bi ovu VL napustio dve godine kasnije, nastavivši Putem koji mu je obeležen, i na kojem je probudio Ložu "Istina", čijih je nekoliko predratnih članova imao prilike da upozna kao dete, čime je ova predratna loža, članica VL Jugoslavija, dobila svoje dostojne naslednike, i nastavila svoj masonski život u VNLS.

2013. je kao urednik objavio i prvi i jedini dvostruku DVD u istoriji srpske Masonerije - posvećen proslavi 10-godišnjice njegove tadašnje Lože "Sloboda" (VNLS).

Voljom Velikog Neimara Svih Svetova 2016. je ostao udovac, i od tada sve što radi - radi za svoju ćerku Teodoru (rođ. 2006).


2019. osniva i postaje dekan Masonske Duhovne Akademije Balkana i nosilac titule počasnog doktora masonologije iz sve tri oblasti ove nauke: Decanus Praefectus, Doctor Philosophiae Naturalis, Latomia Libertatis Scientiae & Regiae Artis, honoris causa - Dr Ph.N., L.L.Sc. & R.A. (h.c.).

Živi od reči i za reč, i dnevno provodi makar 8 časova u istraživanju Slobodnog Zidarstva, što u toj meri ne preporučuje nikome, ali će rado pomoći svakome ko se odluči da sa potpunom posvećenošću stupi na put masonološkog traganja za Istinom.

kontakt: advokatrogosic@gmail.com
www.facebook.com/branko.rogosic.7

Više informacija o Rogošićevim knjigama (naručivanje, sadržaj i dr.):

1) Prva masonska loža u Srbiji "Bajram beg", 2016;
2) Knez Mihailo i Masoni, 2016;
3) Prvi srpski Mason grof Gundulić, 2016;
4) Akacija br. 1, 2, 3 i 4 (2012-2017), 2018; 
5) Akacija br. 5, 2018;
6) Pod znakom Plamene Zvezde, 2018;
7) Nova otkrića u istraživanju istorije srpske Masonerije, 2019;
8) 100 godina od osnivanja Velike Lože Srba, Hrvata i Slovenaca "Jugoslavija", 2019;
9) Albert Pajk – MORAL I DOGMA Drevnog i Prihvaćenog Škotskog Reda Masonerije, novi i osavremenjeni prevod originalnog teksta iz 1871., ilustrovano izdanje sa pojašnjenjima i komentarima, I deo – broširano, 2019; 
9a) Albert Pajk – MORAL I DOGMA DPŠR Masonerije, I deo – limitirano prošireno izdanje, tvrdi povez, 2019; 
10) Osnovi masonskog prava, udžbenik za MDAB, 2019; 
11) Uvod u opštu i balkansku istoriju Slobodnog Zidarstva, udžbenik za MDAB, 2019; 
12) Unutrašnja organizacija Velikih Loža, udžbenik za MDAB, 2019;
13) Slava Znanju br. 1, štampano izdanje časopisa MDAB u formatu knjige, 2019
14) Masonerija i fudbal, 2020
15) Masonska biblioteka 1, 2021 
16) Masonska biblioteka 2, 2021 
17) Masonska biblioteka 3, 2021
18) Masonska biblioteka 4, 2021
19) Masonska biblioteka 5, 2021
20) Masonska bibliografija, 1. deo, 2022
21) O Dositejevom Masonstvu, 2023
22) Srpska crkvena elita u masonskim i rozenkrojcerskim ložama 18.veka, 2023

Neke od Rogošićevih radova možete pročitati na ovom sajtu:
Masonologija - nauka ili naučna disciplina?
Razvoj ljudskih prava u 21. veku, ili perfidno prikrivanje nastajanja novog društvenog poretka

ili na drugim sajtovima:
- Mistika i simbolika Akacije
- Kabala i Škotska Masonerija
- A SZERB ÉS A MAGYAR SZABADKŐMŰVESEK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK 275 ÉVE / 275 godina srpsko-mađarske masonske saradnje / 275 Years of Serbian-Hungarian Masonic Cooperation

Powered by WebExpress