TKU1-Organizacija.jpg

UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA VELIKIH LOŽA - Branko Rogošić

AUTOR: Branko Rogošić, dekan MDAB 
NASLOV: Unutrašnja organizacija Velikih Loža 
DATUM IZDAVANJA: novembar 2019 
CENA: ne nalazi se u javnoj prodaji 

(priručnik namenjen polaznicima seminara "Tajna Kraljevske Umetnosti" (bazični nivo) i polaznicima prve godine Osnovnih studija masonologije)

Kao i drugi udžbenici i priručnici namenjeni polaznicima naših seminara, i ovaj se ne može samostalno kupiti, jer se ne nalazi, niti će se nalaziti u slobodnoj prodaji, što ga već od trenutka izdavanja čini raritetnom publikacijom. Oni koji žele da ga nabave, imaju mogućnost da upišu ovaj seminar (što ih nikako ne obavezuje da ga i završe, odnosno aktivno participiraju u njemu - jer je to njihova slobodna volja), pa će ga dobiti zajedno sa ostalim materijalima. Jedinu mogućnost da ga nabave (ali u kompletu sa ostalim udžbenicima za ovaj seminar) imaće polaznici drugih kurseva, seminara i obrazovnih programa Akademije, koji iz nekog razloga ne mogu da pohađaju ovaj seminar, a žele da ove knjige ipak imaju. Takvi će znati kome i kako da se jave radi realizacije kupovine. 

Prijavite se na seminar (otvoren je za sve, i za Masone i one koji to nisu) preko zvaničnog e-maila Akademije: 
m.d.akademija.b.rogosic@gmail.com ili na druge kontakte date na kraju ove stranice. 

Primećujete da ove publikacije nemaju svoj CIP i ISBN zapis, kao ostale publikacije u izdanju Rogošića. Nismo želeli da ih učinimo dostupnim javnosti, već isključivo polaznicima ovog seminara, pa ćete ih moći naći samo u jednoj jedinoj biblioteci na svetu, koju smatramo "masonskom riznicom", jer su u nju i predratni srpski Masoni pohranjivali svoje biblioteke, pa smo i mi jedan primerak pohranili tamo, za generacije iz budućnosti. 

Svi udžbenici su po obimu prilagođeni realnim mogućnostima današnjeg zaposlenog čoveka da se posveti izučavanju Slobodnog Zidarstva, i na precizan način "izvlače suštinu suštine" iz određene oblasti kojom se bave. Naslovne strane udžbenika su ulepšane originalnim crtežima rektora MDAB Slobodana Škrbića.

Velika Loža je jedan veoma komplikovan "organizam" sa mnogim prerogativima države. Nekada se i iskusni Masoni veoma teško snalaze u "lavirintima" VL kada žele da ostvare neka svoja prava. Unutrašnja struktura može biti različita, posebno u zavisnosti od lokalne teritorijalne tradicije, ali su se vremenom ustalile neke strukture koje su manje-više slične svigde. Balkanska Masonerija takođe ima svoje specifičnosti u mnogo čemu, pa i unutrašnjoj organizaciji Velikih Loža.

Autor knjige i dekan Akademije, Branko Rogošić, se više od 3 decenije pasionirano bavi masonskim pravom (kako ovdašnjim, tako i uporednim, tj, svetskim), kao svojom prvom masonskom "specijalnošću", i među upućenima važi za jednog od vodećih svetskih stručnjaka u ovoj materiji. Pisao je više Konstitucija, Domaćih Uredbi i različitih drugih opštih akata VL, kao i pojedinačnih odluka i akata, kao branilac (pravni zastupnik/advokat) Braće učestvovao u nekim od ključnih i istorijskih masonskih suđenja i procesa, i svojevremeno obavljao dužnost Velikog Besednika, čiji je resor upravo pravni sistem i organizaciono ustrojstvo Velike Lože, pa će polaznici seminara i čitaoci ove knjige moći da saznaju temelje ove izuzetno važne oblasti iz domena praktičnog delovanja masonskih organizacija.


Iako je sadržaj udžbenika deo masonske tajne Akademije, koje otkrivamo samo polaznicima, evo i kratkog pregleda poglavlja u udžbeniku:
- Univerzum u malom
- Vrhunac demokratije uz malo apsolutizma i vojne subordinacije
- Skupština
- Veliki Majstor
- Veliko Starešinstvo
- Veliko Veće
- Sud Časti i Nadzorni Odbor
- Tela Velike Lože
- Lože
- Rezime
- Preporučena literatura   

Ilustracije radi, ovde donosimo prvi pasus iz uvoda "Univerzum u malom", koji će vam pomoći da naslutite i sadržaj udžbenika:
"... Masonska loža je "Univerzum u malom". Ona se prostire od Istoka do Zapada i od Severa do Juga. Od Zenita do Nadira. Od početka do kraja. Od Haosa do Reda, i natrag. U jednoj masonskoj loži nalaze se sve društvene sile i filosofski pogledi koji postoje u određenom društvu u datom istorijskom trenutku. Njihovi odnosi određuju budućnost pojedinog društva, ali i civilizacije. Zato se u ložama i dešavaju sukobi, i večna borba crnog i belog, koji nekad za rezultat imaju ideje i energiju koje menjaju tok istorije u pozitivnom smeru, a nekad vode u pravcu haosa. No i te situacije su itekako korisne, jer takve faktički simulacije i anticipacije društvenih događanja mogu da nam pomognu da iste greške izbegnemo u profanom svetu, državi i široj međunarodnoj zajednici...".

DRUGE KNJIGE BRANKA ROGOŠIĆA:
1) Prva masonska loža u Srbiji "Bajram beg": istorijske kontroverze i nove činjenice o rađanju slobodnog zidarstva na tlu Srbije (2016) 
2) Knez Mihailo i Masoni: nove činjenice o učešću slobodnih zidara u bunama, zaverama i ubistvu srpskog vladara (2016)
3) Prvi srpski mason grof Gundulić (1711-1774): Veliki Majstor prve slobodnozidarske lože u Habzburškoj monarhiji "Aux trois Canons" u Beču (2016)
4) Akacija br. 1, 2, 3 i 4 (2012-2017); (2018)
5) Akacija br. 5 (2018)
6) Pod znakom "Plamene Zvezde": Masonerija – tajna buržoaska mistična organizacija; reprint prvog feljtona o Slobodnom Zidarstvu objavljenog u Titovoj Jugoslaviji (u sarajevskom "Oslobođenju" 1959. godine), sa dopunama, pojašnjenjima i dodatnim informacijama (2018)
7) Nova otkrića u istraživanju istorije srpske Masonerije: Novopronađene informacije o ložama na teritoriji Srbije i Jugoslavije od 1790. do 1940. godine, sa kritičkim osvrtom na današnji trenutak (2019)
8) 100 godina od osnivanja Velike Lože Srba, Hrvata i Slovenaca "Jugoslavija": sa posebnim osvrtom na komplikovanu problematiku srpsko-hrvatskih masonskih odnosa 1919-2019 (2019)
9) Albert Pajk – MORAL I DOGMA Drevnog i Prihvaćenog Škotskog Reda Masonerije, novi i osavremenjeni prevod originalnog teksta iz 1871., ilustrovano izdanje sa pojašnjenjima i komentarima, I deo – broširano (2019)
9a) Albert Pajk – MORAL I DOGMA DPŠR Masonerije, – limitirano prošireno izdanje, tvrdi povez (2019)
10) Uvod u opštu i balkansku istoriju Slobodnog Zidarstva (2019)
11) Osnovi masonskog prava (2019)
12) Unutrašnja organizacija Velikih Loža (2019)

*  *  *  *  *  *  *

SVE INFORMACIJE O AKADEMIJI - MDAB MOŽETE DOBITI PREKO OVIH KONTAKATA: 
Dekan Rogošić će odgovoriti na sva vaša pitanja, dok profesori nemaju takvu obavezu (osim odgovora a pitanja polaznika seminara), pa se potrudite da im postavite pitanja samo iz dole pomenutih oblasti.

dekan Dr Branko Rogošić (sva pitanja o radu Akademije, od upisa, cena, pa do sticanja diploma na doktorskim studijama, donacijama, nabavci knjiga - bukvalno sve):
m.d.akademija.b.rogosic@gmail.com - zvanični email Akadenije; 
advokatrogosic@gmail.com - privatni Rogošićev e-mail; 
porukom u inbox FB profila Branka Rogošića (klikni na link);
porukom u inbox zvanične FB stranice Akademije (klikni na link);
preko kontakt stranice ovog sajta (klikni na link).

rektor Dr Slobodan Škrbić (sva pitanja o nastavi, sadržaju svih predmeta i sl.):
m.d.akademija.b.skrbic@gmail.com - Škrbićev "akademski" e-mail;
porukom u inbox FB profila Slobodana Škrbića (klikni na link).

prvi prorektor Dr Zoran Totić (sva pitanja o nastavi, sadržaju Totićevih predmeta i Škotskom Redu):
m.d.akademija.z.totic@gmail.com - Totićev "akademski" e-mail;
porukom u inbox FB profila Zorana Totića (klikni na link).

profesor Dr Goran Ivanković (sva pitanja o njegovim predmetima, kanadskoj Masoneriji i York Redu):
goranivankovic1965@gmail.com - Ivankovićev stalni e-mail;
porukom u inbox FB profila Gorana Ivankovića (klikni na link).

profesor Dr Jordan Đević (sva pitanja o masonskoj književnosti, njegovim predmetima i Švedskom Obredu):
m.d.akademija.j.djevic@gmail.com - Đevićev "akademski" e-mail;
porukom u inbox FB profila Jordana Đevića (klikni na link). 

Powered by WebExpress