RIZNICA

U ovoj rubrici ćemo objavljivati različita promišljanja o Slobodnom Zidarstvu, kao i određene zanimljive delove knjiga iz naše edicije. Takođe, u Riznicu ćemo smeštati i manje aktuelne rubrike sa naslovne strane, tako da će ova stranica (tj. rubrika) vremenom stvarno postati prava riznica zanimljivosti vezanih za Masoneriju u Srbiji.
Ova stranica je otvorena za vaše autorske priloge, razmišljanja, prikaze knjiga i sl. Jedino je bitno da ne budu standardni, tj. već viđeni - već da promatraju Slobodno Zidarstvo iz neobičnog rakursa.
Sveti_Gral.jpg

Merovinški oktopod i Sionski Priorat

Nova Škrbićeva knjiga "Merovinška slagalica" daje odgovore na brojna pitanja koja more intelektualni deo čovečanstva već duži niz godina. Da li je preživela Hristova loza? Da li su nekadašnji i današnji vladari sveta potomci vanzemaljske rase? Kakva je uloga u svemu tome najtajnijeg od svih tajnih društava - Sionskog Priorata?No, za nas su najzanimljivija poglavlja koja govore o delovanju Sionskog Prorata u Srbiji i Jugoslaviji, ali i o Redu Zmaja i posebno njegovim potomcima u današnjem dobu. Knjiga daje dokaze da je krv nekadašnjih vladara Srbije, koji su bili pripadnici više tajnih viteških redova - preživela do današnjih dana...

Pročitaj više
OTO_-_iz_knjige.jpg

O SPERMO-GNOSTICIMA (poglavlje iz knjige "Misterija O.T.O.")

Sekso-magijski rituali su važan segment filozofije, teorije i prakse O.T.O.-a. Upravo taj segment, uz povezivanjem sa satanističkim sektama, ovaj Red čini najprokaženijim i najdemonizovanijim u istoriji čovečanstva. Zanimljivo je da, uprkos svemu tome, mora se istaći da su Red osnovali Slobodni Zidari, i da i danas veliki broj članova/ica Reda Istočnog Hrama predstavljaju pripadnici različitih slobodno-zidarskih loža. 

Škrbić se odvažio da ovu intrigantnu temu najzad približi i našim čitaocima, naravno - onima dovoljno hrabrim i onima otvorenog uma za nove Spoznaje... Iz ovog "benignog" segmenta knjige moći ćete da steknete makar okvirnu sliku o misterijama O.T.O....

Pročitaj više
Oblicja_duha_-_Riznica.jpg

RUŽA I KRST (poglavlje iz knjige "Obličja duha")

Nastavak "Riznice duha" gde nam Škrbić prezentuje još 33 svoje ilustracije (crteža) koje prate eseji na slobodnozidarske teme, sa posebnim akcentom na Škotskom Obredu Drevnom i Prihvaćenom, i to sva njegova 33 stepena. Knjigu ovde ilustrujemo jednim kraćim poglavljem iz knjige, kao i predgovorom Branka Rogošića.

Pročitaj više
plakat1.jpg

MASONERIJA I FUDBAL: ili kako je sprečeno falsifikovanje srpske masonske istorije

Na žalost, umesto da proslava 100 godina od osnivanja Velike Lože Srba, Hrvata i Slovenaca "Jugoslavija" bude trenutak kada ćemo glorifikovati sva dostignuća prethodnih generacija srpskih Slobodnih Zidara, ova proslava se izrodila u omalovažavanje njihovog doprinosa našoj Gradnji, u čemu su posebno prednjačili Masoni iz Nemačlke, Hrvatske i Slovenije.  Vvi poslednji, sa Balkana, su se na sve načine trudili da izbegnu svako pominjanje i same reči "Jugoslavija", iako je to bilo ime Velike Lože čija 100-godišnjica se slavila?! Da sve bude čudnije, ali i neprijatnije, srpski Masoni (oni iz tkzv. "regularnog" korpusa) su na to ćutali, i u sred Beograda dozvolili ponašanje gostiju koje su mnogi okarakterisali kao, u najmanju ruku - uvredljivo! No, objavljena je knjiga "Masonerija i fudbal" u kojoj je sve to zabeleženo, pa na taj način sprečeno, ili makar znatno otežano, falsifikovanje srpske masonske istorije, što je očito cilj nekim centrima moći

Pročitaj više
mason_darwinism.jpg

RAZVOJ LJUDSKIH PRAVA U 21. VEKU, ILI PERFIDNO PRIKRIVANJE NASTAJANJA NOVOG DRUŠTVENOG PORETKA - Branko Rogošić

Evo jednog razmišljanja koje je 2014. objavljeno u Sirijusu. Šta znače pojmovi plutokratija, prekarijat, kako se stvara novo svetsko plemstvo, da li je Novi Svetski Poredak već nastupio samo nas o tome nisu obavestili... Ovo su pitanja koja moraju brinuti razmišljajuće ljude iz malih zemalja poput Srbije. Kako se snaći u svemu ovome i šta "prosečan balkanski Mason" mora da shvati da bi obezbedio opstanak svojoj porodici. Tekst je i dalje više nego aktuelan...

Pročitaj više
Kecelja_Jordan_Pismo.jpg

PISMO BRATU NIKOLI - Jordan Đević (iz knjige "Priče slobodnih ljudi")

Verovatno najpoznatija Đevićeva priča, logično, našla je svoje mesto i u njegovoj prvoj knjizi "Priče slobodnih ljudi" koja je urpavo objavljena u ediciji "Masonerija u Srbiji". Proverite zašto su mnogi ozbiljni i "čvrsti" muškarci pustili tvrdu masonsku suzu čitajući ovu novelu...

Kao i sve druge Đevićeve priče, i ovu treba čitati uz određenu muziku koju ovaj srpski muzičar i nemački mason stvara iz srca. Objavljujemo i link ka pesmi koja će vam upotpuniti ugođaj, jer... "neka našu gradnju lepota upotpuni - muzikom!"

Pročitaj više
atentat.jpg

KO JE UBIO KNEZA MIHAILA? - Branko Rogošić (iz knjige "Knez Mihailo i Masoni"

Ni 150 godina nakon atentata na kneza Mihaila još uvek nije razjašnjeno ko je i zašto organizovao ubistvo velikog srpskog vladara. Po novopronađenim čvrstim dokazima u pripremnim radnjama je učestvovao jedan beogradski mason, pruski baron i diplomata, revolucionar i pustolov - Ludvig fon Zabart. Takođe, po novopronađenim izvorima moguće je da su i sami atentatori bili Masoni, kao i još nekoliko sa njima blisko povezanih Srba. Kada na to dodamo i nekoliko inostranih političara, takođe Slobodnih Zidara, koji su - čini se, takođe imali određenog učešća u ubistvu koje je promenilo tok srpske istorije, dugogodišnja hipoteza (koja se predstavljala kao "istina") - da je knez Mihailo bio Mason, postaje veoma teško održiva.

U ovom insertu iz Rogošićeve knjige "Knez Mihailo i Masoni" prezentujemo jedan segment života misterioznog pruskog barona, što nam daje mogućnost da na celovitiji način sagledamo početnu fazu razvoja Slobodnog Zidarstva u našoj zemlji.

Pročitaj više
Powered by WebExpress