RIZNICA

U ovoj rubrici ćemo objavljivati različita promišljanja o Slobodnom Zidarstvu, kao i određene zanimljive delove knjiga iz naše edicije. Takođe, u Riznicu ćemo smeštati i manje aktuelne rubrike sa naslovne strane, tako da će ova stranica (tj. rubrika) vremenom stvarno postati prava riznica zanimljivosti vezanih za Masoneriju u Srbiji.
Ova stranica je otvorena za vaše autorske priloge, razmišljanja, prikaze knjiga i sl. Jedino je bitno da ne budu standardni, tj. već viđeni - već da promatraju Slobodno Zidarstvo iz neobičnog rakursa.
mason_darwinism.jpg

RAZVOJ LJUDSKIH PRAVA U 21. VEKU, ILI PERFIDNO PRIKRIVANJE NASTAJANJA NOVOG DRUŠTVENOG PORETKA - Branko Rogošić

Evo jednog razmišljanja koje je 2014. objavljeno u Sirijusu. Šta znače pojmovi plutokratija, prekarijat, kako se stvara novo svetsko plemstvo, da li je Novi Svetski Poredak već nastupio samo nas o tome nisu obavestili... Ovo su pitanja koja moraju brinuti razmišljajuće ljude iz malih zemalja poput Srbije. Kako se snaći u svemu ovome i šta "prosečan balkanski Mason" mora da shvati da bi obezbedio opstanak svojoj porodici. Tekst je i dalje više nego aktuelan...

Pročitaj više
Kecelja_Jordan_Pismo.jpg

PISMO BRATU NIKOLI - Jordan Đević (iz knjige "Priče slobodnih ljudi")

Verovatno najpoznatija Đevićeva priča, logično, našla je svoje mesto i u njegovoj prvoj knjizi "Priče slobodnih ljudi" koja je urpavo objavljena u ediciji "Masonerija u Srbiji". Proverite zašto su mnogi ozbiljni i "čvrsti" muškarci pustili tvrdu masonsku suzu čitajući ovu novelu...

Kao i sve druge Đevićeve priče, i ovu treba čitati uz određenu muziku koju ovaj srpski muzičar i nemački mason stvara iz srca. Objavljujemo i link ka pesmi koja će vam upotpuniti ugođaj, jer... "neka našu gradnju lepota upotpuni - muzikom!"

Pročitaj više
Poezija_mala.jpg

MASONSKA POEZIJA (iz knjiga Gorana Ivankovića i Jordana Đevića)

U Masoneriji su Reči od velikog značaja. Oduvek su Majstori Zanata koji su vešto baratali njima bili izuzetno cenjeni u Bratstvu. Masonska poezija je bila važan segment masonskog života, i kao takva često je čitana na Ritualnim Radovima, objavljivana u brojnim knjigama, pa čak i u Andresonovim Konstitucijama.

U Srbiji važnost masonske poezije nikada nije bila shvatana na odgovarajući način, iako je bilo pojedinaca koji su pisali pesme sa masonskom tematikom, koje su ponekad objavljivane u masonskim glasilima.

Polako pripremamo "Antologiju srpske masonske poezije" (šaljite nam svoje pesme!), a u međuvremenu vam predstavljamo dve pesme Gorana Ivankovića i Jordana Đevića koje smo objavili u njihovim knjigama.

Pročitaj više
atentat.jpg

KO JE UBIO KNEZA MIHAILA? - Branko Rogošić (iz knjige "Knez Mihailo i Masoni"

Ni 150 godina nakon atentata na kneza Mihaila još uvek nije razjašnjeno ko je i zašto organizovao ubistvo velikog srpskog vladara. Po novopronađenim čvrstim dokazima u pripremnim radnjama je učestvovao jedan beogradski mason, pruski baron i diplomata, revolucionar i pustolov - Ludvig fon Zabart. Takođe, po novopronađenim izvorima moguće je da su i sami atentatori bili Masoni, kao i još nekoliko sa njima blisko povezanih Srba. Kada na to dodamo i nekoliko inostranih političara, takođe Slobodnih Zidara, koji su - čini se, takođe imali određenog učešća u ubistvu koje je promenilo tok srpske istorije, dugogodišnja hipoteza (koja se predstavljala kao "istina") - da je knez Mihailo bio Mason, postaje veoma teško održiva.

U ovom insertu iz Rogošićeve knjige "Knez Mihailo i Masoni" prezentujemo jedan segment života misterioznog pruskog barona, što nam daje mogućnost da na celovitiji način sagledamo početnu fazu razvoja Slobodnog Zidarstva u našoj zemlji.

Pročitaj više
Powered by WebExpress