Masonska_Akademija.jpg

MASONSKA DUHOVNA AKADEMIJA BALKANA

Na Balkanu najzad postoji edukativni centar za proučavanje Kraljevske Umetnosti i drugih ezoterijskih disciplina. U TOKU JE UPIS NA PRVI SEMINAR "Tajna Kraljevske Umetnosti" (bazični nivo)

     Hiljadama godina ljudski rod prenosi znanja sa starijih na mlađe, sa učitelja na učenike, sa Prosvetljenih na one željne da prime Svetlost. Taj prosvetiteljski transfer, koji je dugo bio uslov opstanka vrste, se vremenom pretvarao u nauku ili čak u umetnost kod onih najobdarenijih da Znanje prenose. Pre oko 2400 godina Platon je formirao posebnu filozofsko-edukativnu instituciju koja se bavila transferom Znanja i Mudrosti - AKADEMIJU, posvećenu grčkoj boginji mudrosti - Atini. Ova Akademija (grč. Ἀκαδημία) bila je istovremeno i filozofska škola i svetilište, gde su sticanja najviša znanja kojima je tadašnja civilizacija raspolagala. U vekovima koji su dolazili termin "akademija" se ustalio kao naziv za obrazovne ustanove najvišeg ranga. 

     Masonerija, ili Kraljevska Umetnost kako je često nazivamo, od vajkada primenjuje specifičan transfer znanja, gde Majstori Masoni podučavaju Pomoćnike i Učenike. Takođe, na višim stepenima se stiču sve sofisticiranija Znanja rezervisana samo za odabrane. No, ovaj sistem ima i svojih manjkavosti, koje se sve češće pojavljuju u svetu, pa i kod nas. Sve je više "divljih" i neregularnih loža i velikih loža, a sve je manje istinskih poznavalaca Kraljevske Umetnosti koji poseduju istinsku unutrašnju Svetlost, pa je proces transfera Znanja često sasvim prekinut, ili u najboljem slučaju nepotpun i okrnjen – a često i sasvim pogrešan, što može imati nesagledive posledice po Slobodno Zidarstvo i ljudski rod. Preskačući stepene u želji za što bržim uspinjanjem, Braća propuštaju da nauče mnoge bitne stvari, te u budućnosti neće moći da adekvatno poduče svoje učenike. Takođe, oni koji su pogrešno naučeni, a to ni ne shvataju, biće veoma opasni "učitelji", jer će neznanje prenositi kroz prostor i vreme.

     Primećujući ove probleme, najbolji poznavaoci različitih aspekata i segmenata Slobodnog Zidarstva iz Srbije, Evrope i sveta, su oformili MASONSKU DUHOVNU AKADEMIJU BALKANA. Među redovnim članovima – masonskim akademicima, kojih nikad neće biti više od 9 (3x3), nalaze se najeminentniji i najcenjeniji domaći masonolozi, pisci najtiražnijih i nayjutecajnijih masonskih knjiga i poznavaoci misterija Kraljevske Umetnosti, kao i drugih Redova i društava sa tajnama. Pored stalnog kolegijuma, kojim rukovodi Dekan uz pomoć Rektora i Prorektora, Akademija ima i počasne članove kojima dodeljuje počasna zvanja Doktora Kraljevske Umetnosti, Filozofije prirode i/ili i Masonoloških nauka, kao i dopisne članove kojima se dodeljuje zvanje Magistra. Uz različite kurseve i seminare, Akademija će organizovati osnovne (titula – npr. Adjunctus Philosophiae Naturalis, magistarske (titula – npr. Magister Latomia Libertatis i doktorske studije (titula – Doctor Regiae Artis), i dodeljivati počasne titule (Doctor honoris causa i dr.). Pored svih segmenata Kraljevske Umetnosti, Akademija će vršiti transfer Znanja i iz drugih ezoterijskih disciplina od značaja za Slobodno Zidarstvo. 

     Akademija će svoj cilj širenja Svetlosti ostvarivati na više načina: 
•organizovanjem seminara, kurseva i predavanja za profane; 
•organizovanjem seminara za Masone; 
•organizovanjem studija za Masone; 
•objavljivanjem masonskih publikacija; 
•javnim delovanjem, i na sve druge ostvarive načine. 

     Akademija je otvorena za polaznike oba pola, svih nacija, rasa, veroispovesti i političkih i drugih opredeljenja. Pošto će se jedan segment rada održavati dopisnim putem, polaznici mogu biti iz celog sveta, uz uslov da poznaju srpski (ili hrvatski, bošnjački, crnogorski) jezik. 

     Pojedini kursevi i seminari, odnosno predavanja i/ili dodela diploma će posebno biti zanimljivi profanim (neiniciranim) pojedincima jer će se održavati u masonskim Hramovima, pa će to biti jedinstvena prilika da vide ono što je do sada bilo dostupno samo Slobodnim Zidarima. Najboljim polaznicima i onima žednim Znanja, ukoliko se odluče da zakucaju na Dveri, biće izdate i preporuke za prijem u Bratstvo. 

     Posebno napominjemo da Akademija nije organ, telo, ogranak niti je na bilo koji način povezana sa bilo kojom velikom ložom ili masonskom ložom u zemlji i svetu, već predstavlja zasebnu organizaciju sui generis. Nju čine nezavisni i slobodni pojedinci, koji ipso facto kroz rad Akademije ispoljavaju svoja lična ubeđenja i stavove, odnosno prezentuju poglede Akademije na određena pitanja, pa niukom slučaju i nikad ne zastupaju i/ili reprezentuju bilo koju drugu masonsku organizaciju. 

     Sve titule i zvanja stečena na Akademiji nemaju ništa zajedničko sa klasičnim univerzitetskim profanim titulama i zvanjima, već predstavljaju samo spoljnju manifestaciju stečenog Znanja i statusa kandidata u hijerarhiji Gnoze. Stečene (redovne i honorarne) titule i zvanja ne mogu se koristiti u profanom okruženju, osim u posebnim prilikama i uz dogovor sa Akademijom. 

LUX E TENEBRIS !!! 

za Masonsku Duhovnu Akademiju Balkana 
Decanus Praefectus Fr:. Branko Rogošić, H.R., Dr Ph.N., L.L. & R.A. (h.c.), i 
Rector Magnificus Fr:. Slobodan Škrbić, H.R., Dr Ph.N., L.L. & R.A. (h.c.)

VIŠE INFORMACIJA O UPISU NA SEMINAR "TAJNA KRALJEVSKE UMETNOSTI" (kliknite na link)

Powered by WebExpress