Prvi seminar: TAJNA KRALJEVSKE UMETNOSTI (bazični nivo) - novembar 2019/mart 2020

Neočekivano veliki broj zainteresovanih je iskazao želju za učešćem u prvom, istorijskom seminaru "TAJNA KRALJEVSKE UMETNOSTI (bazični nivo)", pa je broj polaznika popunjen i pre kraja upisnog roka. Na ovoj strani dajemo pregled dosadašnjih iskustava, u trenutku dok seminar traje, a tu su i prve impresije samih polaznika.

Kontakt: m.d.akademija.b.rogosic@gmail.com
Već i sam sastav dve grupe polaznika, koji dolaze ne samo iz ex-YU zemalja, nego i brojnih evropskih, ukazuje na internacionalni karakter Akademije i činjenicu da će njen uticaj biti i mnogo širi, i prevazilaziti granice balkanskog prostora.
TKU1-polaznici.jpg

KO SU POLAZNICI PRVOG, ISTORIJSKOG SEMINARA ?

Među nešto manje od 50 polaznika - polovina su Masoni (neki od njih i veoma iskusni). Polovina nisu. Većina su iz Srbije, ali ima ih i iz Hrvatske i Crne Gore, kao i iz Austrije, Nemačke, Švajcarske, Francuske i Slovačke, tako da je ovo jedna prava internacionalna grupa ljubitelja Kraljevske Umetnosti, što nas posebno raduje. Što se tiče nacija, a to je u Slobodnom Zidarstvu najmanje bitno, ipak je zanimljivo primetiti da pored Srba, Hrvata, Bošnjaka i Crnogoraca, među polaznicima ima i Rumuna, Slovaka (čak dvojica), Italijana i Mađara, što takođe seminar čini internacionalnim, sa polaznicima pripadnicima 8 nacija iz 8 zemalja. Zanimljivo je da pomenemo i versku pripadnost, koja je takođe raznorodna: pravoslavci, katolici, protestanti (evangelisti) i muslimani, vođeni filantropijom i humanizmom, i povezani tolerancijom i ljubavlju prema opšte-civilizacijskim načelima SZ, zajednički uče na ovom seminaru, što srca članova Akademije, a posebno dva mentora ovog seminara (Škrbića i Rpgošića) čini posebno srećnim, jer i u tome vide otelotvorenje drevnih masonskih principa za koje se bore veći deo svog života. Tu su i 2 luftona (19 i 20 god), dok je najstariji polaznik penzioner od 66 godina, pa je raspon godina polaznika skoro pola veka!

Pročitaj više
TKU1-program.jpg

PROGRAM SEMINARA, PREDMETI, UDŽBENICI I GARANTOVANA TAJNOST

Kakav je moto ovog prvog istorijskog seminara u organizaciji prve privatne i nezavisne masonske akademije na svetu? Kakav je sadržaj i program seminara? Koji su predmeti? Kakvi su udžbenici i šta se u njima nalazi i još mnogo drugih informacija vezanih za seminar "TAJNA KRALJEVSKE UMETNOSTI (bazični nivo)", koje će vas naterati da zažalite što i vi niste među prvim grupama polaznika, ali i motivisati vas da se odmah raspitate u budućim seminarima i rezervišete svoje mesto. Istoriju stvaramo zajedno. Učimo jedni od drugih. Širimo Znanje.
Posebnu pažnju obraćamo na tajnost i zaštitu identiteta polaznika, pa će imena onih koji su to želeli ostati poznata samo dekanu i rektoru Akademije, te pohranjena u matrikuli polaznika koja će se čuvati sa posebnom pažnjom. Drugi polaznici koji nemaju problem sa obelodanjenjem svog ideniteta su već stupili u kontakt sa drugim polaznicima, i svoje impresije iznose i na društvenim mrežama. Profesori moraju obelodaniti svoj masonski identitet, ali polaznici to ne moraju, a Akademija će ga zaštititi. Niko nikad ne mora saznati da ste pohađali naše seminare, ako je to vaša želja. Ako nije, imate pravo da sliku sa diplomom, ili sa udžbenicima objavite javno. Izbor je vaš.

Pročitaj više
TKU1-impresije.jpg

PRVE IMPRESIJE POLAZNIKA I TOK SEMINARA

VOX POPULI - VOX DEI, stara je maksima koja i ovde ima svoju primenu. Potencijalno zainteresovanim polaznicima narednih seminara više od opštih informacija značiće lične i iskrene impresije samih polaznika. Neki od njih će vam se predstaviti svojim rečima, drugi će vam reći šta ih je privuklo ideji Akademije, a treći dati svoj prvi sud o načinu rada i metodu koji primenjuje Akademija.

Na ovoj strani ćemo takođe pojasniti i tok ovog istorijskog seminara, kako bi i na taj način ostavili trag u vremenu za neke buduće istraživače Kraljevske Umetnosti, koje će jednog dana i ovaj fenomen koji je danas naša aktuelnost, tretirati kao deo bogate masonske istorije Balkana.

Pročitaj više
Powered by WebExpress