Donacije-MDAB.jpg

DONACIJE AKADEMIJI, POKLONI, POMOĆ I KOMPENZACIONI ARANŽMANI

Potrebna nam je pomoć. Od finansijske, zatim ustupanja poslovnog prostora, pa do različitih usluga neophodnih za funkcionisanje ove prve nezavisne masonske akademije na svetu. Mogući su i različiti kompenzacioni aranžmani i saradnja na brojne druge načine na obostranu korist. Postanite naš Utemeljitelj, Ktitor, Zadužbinar ili Dobrotvor i tako postanite deo našeg tima. Hajde da ZAJEDNO kreiramo istoriju!

Kontakt: m.d.akademija.b.rogosic@gmail.com (ostali kontakti su dati na kraju ove stranice)


Akademija je, na sreću, stvorila samostalni sistem samoodrživosti, neophodan za nezavisno funkcionisanje. Ovaj sistem se zasniva na izuzetnoj skromnosti i uštedi na svim mogućim (i nemogućim) mestima kako bi se ova sveta ideja ipak nekako realizovala. No, naravno da nam je pomoć potrebna, uostalom - kao i svim drugim akademskim institucijama u zemlji i svetu. Ukoliko dobijemo vašu pomoć i podršku, mnoge ideje i planove ćemo moći da realizujemo brže i bolje. Masonski svet vekovima funkcioniše na solidarnosti i pomoći Braće. Mi ne molimo za pomoć, jer nismo u takvoj situaciji da moramo; ako troškovi zaprete da naruše našu ličnu finansijsku ravnotežu - jednostavno ćemo zatvoriti Akademiju i "premestiti je u istoriju". Mi znači - ne molimo, niti ćemo. Mi Vam nudimo mogućnost da zajedno sa nama pišete istoriju, ne samo balkanske - već i svetske Masonerije. Mi Vam pružamo mogućnost da postanete deo našeg tima, i još mnogo toga. Molimo Vas da pročitate sledeće redove.


Donatori mogu biti pojedinci ili firme. Takođe, moguće je i donatorstvo "u ime trećeg lica", gde donatori mogu donirati u ime živog ili pokojnog člana svoje porodice. Osmislili smo nekoliko donatorskih nivoa, u zavisnosti od vaših mogućnosti i pomoći koju budete želeli da nam ukažete:

UTEMELJITELJ AKADEMIJE: za donacije u vrednosti od preko 50.000 EUR (može biti samo 1)

KTITOR AKADEMIJE: za donacije od 10.000 do 50.000 EUR (može ih biti najviše 9)

ZADUŽBINAR AKADEMIJE: za donacije od 5.000 do 10.000 EUR (može ih biti najviše 33)

VELIKI DOBROTVOR AKADEMIJE: za donacije od 2.000 do 5.000 EUR (može ih biti najviše 99)

DOBROTVOR AKADEMIJE: za donacije od 200 do 2.000 EUR (neograničen broj).

Prvo ćemo Vam pojasniti šta sve naši donatori dobijaju od Akademije za pomoć koju nam budu ukazali ("donatorski paketi"), a zatim ćemo pojasniti oblike donatorsta (novčano, materijalno, usluge, za posebne projekte, donatorstvo kroz ustupanje robe ili usluga sa značajnim popustom...), i na kraju ove strane i druge oblike saradnje, uključujući i kompenzacione sporazume, gde ćete vaše usluge "trampiti" za učešće na našim seminarima ili druge naše usluge. 


UTEMELJITELJ AKADEMIJE (može biti samo 1)

Ovo donatorstvo se odnosi isključivo na donacije u novcu ili nepokretnostima, i sada i zauvek će samo jedan pojedinac (ili firma) moći da se okiti ovim jedinstvenim zvanjem!!! Niko nikada više, bez obzira i na potencijalne milionske donacije, neće moći da ponese naziv "Utemeljitelj Akademije" koji je rezervisan u večnosti za onog ko prvi reaguje i shvati značaj ulaganja u Znanje, ali i obezbeđivanja "večnog života" među masonskom Braćom na Balkanu.

Primetili ste da među članovima Akademije samo Škrbić i Rogošić imaju počasne doktorate iz sve tri velike oblasti istraživanja Slobodnog Zidarstva - Filozofije prirode, Kraljevske Umetnosti i Masonologije. Ostali članovi, takođe profesori i mentori na Akademiji mogu steći najviše jedan doktorat iz oblasti kojom se najviše bave. No, još će jedan pojedinac moći da stekne trostruki doktorat, pa će ih od sada do večnosti moći biti najviše - 3. Utemeljitelj Akademije svojim izuzetno velikim ulaganjem u proces transfera Znanja, masonsku edukaciju, prosvetu i istraživanja - je dokazao da je spoznao sve etičke kategorije i doktrinu celokupnog Slobodnog Zidarstva, te je svakako kvalifikovan da, zajedno sa dekanom Rogošićem i rektorom Škrbićem jedini na svetu ponese najlaskaviju titulu:

Utemeljitelj Masonske Duhovne Akademije Balkana, počasni doktor Filozofije Prirode, Kraljevske Umetnosti i Slobodnog Zidarstva (Doctor Philosophiae Naturalis, honoris causa; Doctor Regiae Artis, honoris causa & Doctor Latomia Libertatis Scientiae, honoris causa), ili skraćeno Dr Ph.N. (h.c.), Dr R.A. (h.c.), Dr L.L.Sc. (h.c.) 

Ovu titulu, i prefiks "Dr" ispred svog imena, Utemeljitelj može javno koristiti u masonskom ili profanom okruženju. 

Naravno, kao trostruki doktor masonoloških nauka, Utemeljitelj postaje i član Akademije, što je posebna čast.

Ovde želimo da naglasimo - dodela počasnih titula donatorima nikako nije "trgovanje titulama", niti nekakva specifilna moderna indulgencija, već priznavanje duhovnog statusa i poznavanja našeg Zanata onim pojedincima koji su to i zaslužili, a od strane onih koji to umeju da procene jer su već dostigli najviši nivo u saznavanju tajni Kraljevske Umetnosti. Onaj ko u današnjem vremenu ima osećaj da treba ulagati u Znanje i podržavati ovakve prosvetno-naučne institucije, duboko je pronikao u samu suštinu Kraljevske Umetnosti i spoznao temelje, ali i nadgradnju Slobodnog Zidarstva, pa i zaslužuje da mu se oda priznanje za ovakvu humanitarno-utemeljiteljsku delatnost. Utemeljitelj postaje treći stub Akademije, pored osnivača, dekana i spiritus movensa Rogošića i najučenijeg balkanskog masonologa rektora Škrbića - a svi znamo da se svaki Masonski Hram oslanja upravo na tri stuba. Da li ste dovoljno jaki da postanete naš treći noseći stub?

Utemeljitelj dobija i specijalnu jedinstvenu čast - doktorske studije na Akademiji će se večno zvati njegovim imenom (npr. Doktorske studije masonologije "Petar Petrović" ili "Balkan osiguranje"), što će se uvek naglašavati i upisivati na sve diplome budućih doktora masonoloških nauka.

Ukoliko donacija bude u novcu, 20% sredstava će se izdvojiti u poseban fond, koji će takođe poneti ime Utemeljitelja (npr. Fond za najbolje studente "Petar Petrović") iz koga će se trajno obezbeđivati knjige i stipendije za najbolje polaznike naših obrazovnih programa. Ukoliko donacija bude u nepokretnosti, Utemeljitelju će se omogućiti da takođe ostvari ovu ideju i postane i utemeljitelj ovakvog fonda.

Ukoliko se donacija bude sastojala u nepokretnosti, ona će poneti ime Utemeljitelja (npr. Naučni institut "Petar Petrović", Prosvetno-obrazovni centar "Balkan osiguranje" i sl.), a ukoliko bude u novcu, masonski Hram u okviru naših prostorija trajno će nositi ime Utemeljitelja (npr. Hram Masonske Duhovne Akademije Balkana "Petar Petrović". U ovom Hramu će se pored obuke u okviru naših obrazovnih programa održavati i Ritualni Radovi loža i velikih loža koje za tim budu imale potrebe, pa će se ime Utemeljitelja trajno zabeležiti ne samo u srcima mnogih Masona, već i u Arhitektonskim Tablama (AT) i drugim masonskim dokumentima, što će takođe Utemeljitelju doneti uvaženo mesto u Velikoj Nebeskoj Loži, kada se jednog dana uputi ka Večnom Istoku, gde će ga raširenih ruku dočekati, između ostalih, i najveći predratni dobrotvor i "kolega" - Brat Đorđe Vajfert, koji da je danas živ, bi sigurno poželeo da upravo on bude Utemeljitelj prve nezavisne masonske akademije na svetu.

Utemeljitelj će biti naveden i na naslovnoj strani svih internet prezentacija Akademije na prigodan način.

Naravno, sve ovo će se uneti u Sporazum o donatorstvu. Utemeljitelj ima pravo i na sve pogodnosti koje ima i Ktitor Akademije, a koje su dole taksativno pobrojane, uz male modifikacije:

Za razliku od Ktitora, koji ima pravo na objavljivanje male fotografije u publikacijama Akademije (pogledajte taj segment donatorskog paketa za Ktitore, gde je sve podrobnije pojašnjeno), Utemeljitelj ima pravo na veliku fotografiju koja će biti objavljena preko cele stranice. Takođe, umesto jedne reklamne stranice, Utemeljitelj ima pravo na 4 reklamne stranice preko kojih će predstaviti svoje poslovne ili druge aktivnosti.

Utemeljitelj, za razliku od Ktitora, može imenovati troje lica koja će imati pravo na doživotno besplatno pohađanje svih obrazovnih programa Akademije.

Utemeljitelj ima pravo da sedi na počasnom mestu, sa leve strane dekana ili drugog velikodostojnika Akademije koji bude vodio neke javne skupove. Utemeljitelj ima pravo da uzme reč na svakom javnom skupu Akademije, i da otvori humanitarne balove i večere u organizaciji Akademije.

Utemeljitelj ima i prvenstveno kod donatorstva za naredne projekte Akademije - otvaranja:
- MASONSKE BIBLIOTEKE BALKANA,
- BALKANSKOG MASONSKOG MUZEJA, 
- BALKANSKOG MASONOLOŠKOG INSTITUTA, i
- BALKANSKE MASONSKE GALERIJE,
gde neke od ovih institucija, u slučaju adekvatnog donatorskog angažmana, mogu poneti ime Utemeljitelja.


KTITOR AKADEMIJE (može ih biti najviše 3x3, tj. 9)

Broj Ktitora je ograničen na 3x3 (tj. devet), Masoni će shvatiti zašto smo se odlučili za ovaj broj. Nadamo se da će ova Akademija trajati vekovima u budućnosti, ali broj Ktitora će zauvek ostati fiksiran na 9, i nikad više od toga. Kada se jednom taj broj popuni, niko nikad više neće moći da se podiči ovim laskavim zvanjem. Bez obzira na visinu donacije, svi kasniji donatori će moći samo da ponesu titulu Zadužbinara, ako i tu već ne bude popunjen broj mogućih donatora, pa im tada preostaje zvanje Velikog Dobrotvora ili Dobrotvora..

Ktitorstvo se zasniva na finansijskoj donaciji ili poklonu nepokretnosti (ili doniranju dugogodišnjeg zakupa), a samo se u retkim situacijama može zasnovati na materijalnim donacijama druge vrste, za razliku od drugih oblika donatorstva.

Svaki Ktitor dobija titulu počasnog doktora Kraljevske Umetnosti (Doctor Regiae Artis, honoris causa) i postaje član MDAB. 

Ktitor će biti upisan u svaku knjigu, udžbenik i publikaciju (štampanu i elektronsku) koju objavi Akademija, od trenutka zaključenja ugovora o donatorstvu, pa dokle god MDAB bude postojala, i to sa fotografijom, ili logotipom firme, čime će ovaj humani čin biti takođe zabeležen za večnost. Slično će se uraditi i u drugim knjigama u izdanju Branka Rogošića (u kojima će se redovno nalaziti i prezentacija Akademije), ali bez objavljivanja fotografije, odnosno logotipa. Naravno, sve ovo je opciono, i predstavlja mogućnost, a nikako obavezu za Ktitora, koji će sam odabrati koje delove donatorskog paketa želi da iskoristi, ili odabere da u svim, ili nekom segmentu ostane anoniman. Takođe, ukoliko to Ktitor bude želeo, u svim publikacijama Akademije Ktitor ima pravo na jednu reklamnu stranicu za svoj biznis, firmu ili treću stvar po svom izboru.

Ktitor će biti pomenut u svim internet prezentacijama Akademije, na mestu gde se pominju donacije, ili pozivaju novi donatori, odmah ispod Utemeljitelja.

Jedna od edicija knjiga će biti nazvana imenom Ktitora (npr. edicija "Dr Petar Petrović"). Kao što smo rekli, postoji i mogućnost donatorstva u ime trećeg lica, pa se ovde može pojaviti i ime Ktitorovog člana porodice, živog ili onog na Večnom Istoku.

Ktitor će doživotno dobijati po jedan primerak svih štampanih i elektronskih izdanja Akademije, kao i svih knjiga iz edicija Branka Rogošića, a ukoliko mu od pojedinih naslova bude trebalo više primeraka, omogućiće mu se da ih nabavi po proizvodnoj ceni.

Kada Akademija bude imala adekvatne prostorije, jedna od sala ili prostorija, odnosno njen deo, nosiće ime Ktitora, što će biti obeleženo zlatnom graviranom pločicom, i naglašavano u svim javnim pozivima (npr. predavanje će se održati u sali "Đorđe Đorđević", ili počasna povelja ta-i-ta je postavljena u "Kutku Marka Markovića").

Ktitor (ili lice koje on imenuje prilikom zaključenja sporazuma o donatorstvu) ima pravo na doživotno besplatno pohađanje svih obrazovnih programa Akademije, od kurseva, do post-doktorskih studija.

Ktitor dobija zlatnu medalju Akademije, čim ista bude izrađena.

Ktitor dobija svečanu zahvalnicu MDAB.

Ktitor ima pravo da sedi u prvom redu, ili na drugom počasnom mestu, na svim manifestacijama MDAB (javne tribine, predavanja za Braću, svečane dodele diploma i sl.), kao i da se u tim prilikama obrati prisutnima u svoje ime, uz posebno predstavljanje prisutnima od strane dekana, rektora ili nekog trećeg ovlašćenog visokog dužnosnika Akademije.

Ktitor može i sam da predloži druge oblike saradnje kojima bi mu se Akademija zahvalila na ukazanoj pomoći.


ZADUŽBINAR AKADEMIJE (može ih biti najviše 33)

Zadužbinara može biti najviše 33, koliko je i stepena u Škotskom Obredu Drevnom i Prihvaćenom (AASR). Kada se ovaj broj jednom popuni, niko nikad više neće moći da se podiči ovom titulom, pa će bez obizira na visinu donacije moći da ponese samo titulu Velikog Dobrotvora, ili Dobrotvora, ako prethodna takođe bude "popunjena".

Zadužbinari donacije mogu ostvariti u novcu, jeftinijim nepokretnostima, materijalnim predmetima ili uslugama. Takođe je moguće da se ovaj vid donatorstva ostvari i kroz prodaju robe ili usluga Akademiji sa popustima, gde će se vrednost popusta računati kao donacija. Molimo donatore koje imaju firme profila potrebnih Akademiji da razmisle o ovoj mogućnosti, jer će tako, npr. prodajom robe/usluga po nabavnim cenama - nama značajno pomoći, sebi obezbediti mesto među Zadužbinarima, i to faktički besplatno, jer ih takva donacija neće ništa koštati a nama će biti značajna, jer ćemo neke neophodne stvari pribaviti po jeftinijoj ceni (npr. različiti radovi na uređenju prostora, nabavka nameštaja, štampa knjiga i publikacija, nabavka kompjutera, vitrina, možda i zakup prostora po povlašćenoj ceni i sl.).

Evo i sadržaja donatorskog paketa za Zadužbinare:

Svaki Zadužbinar dobija titulu počasnog Magistra Kraljevske Umetnosti (Magister Regiae Artis, honoris causa - Mr R.A. (h.c.), sa pravom da ga koristi u masonskom okruženju, uz dodavanje prefiksa "Mr "svom imenu.

Zadužbinari, pošto već imaju magisterijum, imaju pravo da potpuno besplatno pohađaju doktorske studije, gde će - u slučaju uspešnog okončanja istih, poneti titulu doktora masonoloških nauka (potpunog, ne počasnog).

Kao i Ktitor, i Zadužbinar će biti upisan u sve publikacije (štampane i elektronske) u izdanju Akademije, ali bez prava na objavljivanje slike. Kao i Ktitor, i Zadužbinar ima pravo na reklamu u ovim publikacijama, ali manjeg formata, veličine 1/2 stranice. Zadužbinari se neće pominjati u drugim edicijama Branka Rogošića, već isključivo u edicijama Akademije.

Zadužbinar će biti pomenut u svim internet prezentacijama Akademije, na mestu gde se pominju donacije, ili pozivaju novi donatori, odmah ispod Ktitora.

Jedna od knjiga u izdanju Akademije, ili Branka Rogošića, a koju budu pisali članovi Akademije (Rogošić, Škrbić, Totić, Ivanković, Đević - u ovom trenutku) će biti posvećena Zadužbinaru lično, i on ima pravo na 10 besplatnih primeraka te knjige, odnosno na neograničeni broj koji će nabaviti sa 50% popusta.

Zadužbinar će doživotno dobijati po jedan primerak svih štampanih i elektronskih izdanja Akademije, a ukoliko mu od pojedinih naslova bude trebalo više primeraka, omogućiće mu se da ih nabavi po proizvodnoj ceni. Takođe, Zadužbinar će moći da nabavlja u neograničenim količinama i sve publikacije u izdanju Branka Rogošića, sa 50% popusta.

Zadužbinar će imati pravo na postavljanje zlatne ugravirane pločice na vidnom mestu u prostorijama Akademije, gde će pored njegovog imena i prezimena, stajati i "Zadužbinar Akademije".

Zadužbinar dobija zlatnu medalju Akademije, čim ista bude izrađena. 

Zadužbinar dobija svečanu zahvalnicu MDAB.

Zadužbinar ima pravo da sedi u prvom redu (ako ga ne popune Ktitori, a u tom slučaju u drugom redu), ili na drugom počasnom mestu, na svim manifestacijama MDAB (javne tribine, predavanja za Braću, svečane dodele diploma i sl.), kao i da se u tim prilikama obrati prisutnima u svoje ime, uz posebno predstavljanje prisutnima od strane dekana, rektora ili nekog trećeg ovlašćenog visokog dužnosnika Akademije. 

Zadužbinar može i sam da predloži druge oblike saradnje kojima bi mu se Akademija zahvalila na ukazanoj pomoći.


VELIKI DOBROTVOR AKADEMIJE (može ih biti najviše 99)

Donacije Velikih Dobrotvora mogu biti u novcu, materijalnim predmetima, uslugama ili popustu na određenu robu, usluge ili zakup nepokretnosti). Može ih biti najviše 99, a kada taj broj bude popunjen, bez obzir ana visinu donacije, naredni donatori će moći da ponesu samo zvanje Dobrotvora.

Svaki Veliki Donator takođe dobija različite pogodnosti i izraze zahvalnosti Akaademije iz donatorskog paketa za ovu kategoriju dobročinitelja.

Svaki Veliki Dobrotvor dobija titulu počasnog specijaliste masonoloških nauka (Adjunctus Senior Latomia Libertatis Scientia, honoris causa). Ova titula mu daje pravo na upis magistarskih studija koje može upisati i pohađati sasvim besplatno, dok će za eventualne doktorske studije imati pravo na 50% popusta na školarinu.

Kao i Zadužbinar, i Veliki Dobrotvor će biti upisan u sve knjige i publikacije (elektronske i štampane) u izdanju Akademije, sa pravom na reklamni prostor, ali manji, u veličini od 1/4 stranice.

Veliki Dobrotvor će biti pomenut u svim internet prezentacijama Akademije, na mestu gde se pominju donacije, ili pozivaju novi donatori, odmah ispod Zadužbinara.

Jedna od knjiga u izdanju Akademije će biti posvećena Velikom Dobrotvoru lično, i on ima pravo na 10 besplatnih primeraka te knjige, odnosno na neograničeni broj koji će nabaviti sa 50% popusta.

Kao i Zadužbinar, i Veliki Dobrotvor će doživotno dobijati po jedan primerak svih štampanih i elektronskih izdanja Akademije, a ukoliko mu od pojedinih naslova bude trebalo više primeraka, omogućiće mu se da ih nabavi po proizvodnoj ceni. Takođe, Zadužbinar će moći da nabavlja u neograničenim količinama i sve publikacije u izdanju Branka Rogošića, sa 50% popusta.

Veliki Dobrotvor će imati pravo na postavljanje srebrne ugravirane pločice (koju sam izrađuje) na vidnom mestu u prostorijama Akademije, gde će pored njegovog imena i prezimena, stajati i "Veliki Dobrotvor Akademije".

Veliki Dobrotvor dobija srebrnu medalju Akademije, čim ista bude izrađena. 

Veliki Dobrotvor dobija svečanu zahvalnicu MDAB.

Veliki Dobrotvor ima pravo da sedi u prvom redu (ako ga ne popune Ktitori i Zadužbinari, a u tom slučaju u drugom ili prvom narednom slobodnom redu), ili na drugom počasnom mestu, na svim manifestacijama MDAB (javne tribine, predavanja za Braću, svečane dodele diploma i sl.), kao i da mu se u tim prilikama pomene ime od strane predsedavajućeg.

Veliki Dobrotvor može i sam da predloži druge oblike saradnje kojima bi mu se Akademija zahvalila na ukazanoj pomoći.


DOBROTVOR AKADEMIJE (može ih biti neograničeno)

Svaka, pa i najmanja pomoć nam može biti dragocena, kako u skromnoj novčanoj donaciji, tako npr.  u donaciji neke masonske ili antikvarne knjige koja vam nije potrebna, a biće osnova Gradnje našeg bibliotečkog fonda. Kompjuter, štampač, lap-top, radni stolovi, štampanje brošura i flajera, knjiga, koričenje diplomskih ispita, izrada pečata i medalja Akademije, izrada i održavanje sajtova, internet marketing i pozicioniranje sajta, mobilni telefoni... - sve to može biti predmet Vaše donacije. Ako imate dobru volju, obratite nam se, i naći ćemo način da se uključite u stvaranje istorije i postanete deo našeg donatorskog tima.

Dobrotvori imaju prvenstvo prilikom upisa bilo kog od naših nastavnih sadržaja i za vas će uvek biti mesta, čak iako je broj polaznika striktno organičen i grupa već formirana i "zatvorena".

Imena Dobrotvora će biti upisana na sajtu Akademije, na prigodnom mestu, odmah ispod Velikih Dobrotvora.

Donacije Dobrotvora se sabiraju, pa tako vremenom, u slučaju više sukcesivnih donacija, možete postati i Veliki Dobrotvori, ako već njihov broj nije popunjen.

Dobijaćete trajno sve elektronske publikacije Akademije, kao i sva obaveštenja vezana za naše aktivnosti. Omogućićemo vam i kupovinu izdanja Akademije pod povoljnim uslovima.

Dobrotvor dobija srebrnu medalju Akademije, čim ista bude izrađena. 

Dobrotvor dobija svečanu zahvalnicu MDAB.

Dobrotvor ima pravo da sedi u prvom redu (ako ga ne popune Ktitori, Zadužbinari i Veliki Dobrotvori, a u tom slučaju u drugom ili prvom narednom slobodnom redu), ili na drugom počasnom mestu, na svim manifestacijama MDAB (javne tribine, predavanja za Braću, svečane dodele diploma i sl.), kao i da mu se u tim prilikama pomene ime od strane predsedavajućeg. 

Dobrotvor može i sam da predloži druge oblike saradnje kojima bi mu se Akademija zahvalila na ukazanoj pomoći.


POSEBNI OBLICI DONACIJA - IDEJE ZA DONATORE

Iako je Akademija duhovna tvorevina, potrebno je mnogo toga materijalnog da bi naš edukativni sistem funkcionisao i da bi se održao. Na samom smo početku razvoja Akademije, nemamo čak ni prostorije! Prvi seminar smo realizovali uz velike lične žrtve i korišćenje ličnih resursa, ali trebaće nam mnogo toga ako želimo da Akademija bude pravi stožer Slobodnog Zidarstva u regionu, a posebno ako želimo da ona bude osnivač MASONSKOG MUZEJA, MASONSKE BIBLIOTEKE, MASONOLOŠKOG INSTITUTA i MASONSKE GALERIJE. Znamo i sami da sve ovdašnje Velike Lože nisu uspele u tome (mada se nisu ni trudile na tom planu preterano) da to ostvare, i da je privatna inicijativa entuzijasta jedini način da dobijemo ove institucije i tako se približimo civilizovanom svetu.

Zato vas pozivamo da zajedno stvaramo novi bolji svet. Na prvom mestu su nam potrebne PROSTORIJE. Možda neko od Braće ima neki prostor pogodan makar za omanju kancelariju, ako već ne i za predavanja i ostale potrebne sadržaje (idealan prostor za Akademiju bi uključivao Hram, salu za tribine, galerijski i bibliotečki prostor, najmanje oko 200 m2 ukupno). Pored poklona nepokretnosti, u obzir dolazi i davanje na besplatno korišćenje, pa i davanje u zakup po povlašćenoj ceni, gde bi se popust na zakupninu računao kao donacija.

Kada budemo imali prostorije, trebaće nam razne vrste radova kako bi prostor priveli nameni, pa nam je i tu vaša pomoć neophodna, jer nećemo imati sredstava da sve to sami uredimo. Onda dolazi na red kancelarijski i drugi nameštaj, stolovi, vitrine, stolice... Pa tehnika: kompjuteri, mobilni telefoni, skeneri, štampači, projektori...

Pored ovih "materijalnih" veoma bi nam značile i "radne" donacije: izrada ozbiljnog i funkcionalnog sajta sa adekvatnim internet pozicioniranjem u pretraživačima; štampa udžbenika, brošura, letaka; izrada medalja, značaka, insignija; štampa velikih plakata za panoe i dr. (indoor/outdoor digital print); pouzdan knjigovođa bi nam takođe mnogo pomogao u radu, i omogućio da svoje vreme posvetimo nauci i transferu Znanja...

Za sada ne želimo preterano javno i medijsko eksponiranje, ali sigurno da bi nam i medijska donacija mogla pomoći u širenju slobodnozidarskih ideja u relativno bliskoj budućnosti. U ovom domenu bi i donacija snimanja i montiranja video priloga bila značajna i korisna, u cilju formiranja you-tube kanala koji bi se stano ažurirao novim autorskim sadržajima.

Mnogo je ideja i mogućnosti za saradnju, ako postoji dobra volja. Zahvalni smo i na popustima, mogućnostima kupovine vaše robe i usluga po nabavnim cenama, gde bi se razlika računala kao donacija. Naravno, svaka kompenzacija je više nego poželjna. Npr. odštampate udžbenike i dobijete u toj vrednosti kotizaciju za učešće na našim seminarima, za sebe, prijatelje ili članove svoje lože!


PRIKUPLJANJE EKSPONATA ZA MASONSKI MUZEJ, BIBLIOTEKU , INSTITUT I GALERIJU

I ovaj segment donatorstva je neophodan kako bi se osnovale i druge veoma bitne masonske institucije. Svaka knjiga o Masoneriji koju nam donirate, biće veoma važna cigla u gradnji biblioteke, a kamoli ako se radi o retkim i starim knjigama. Takođe, kao i druge masonske biblioteke, i ova će imati segment sa antikvarnim knjigama iz drugih oblasti (filozofija, religija, ezoterija, nauka, umetnost...), pa ćemo i tu rado primiti vaše donacije, a sve kako bi što pre oformili bibliotečki fond od makar par hiljada knjiga.

Masonski muzej je jedna divna ideja o kojoj svi maštamo godinama. Zato treba sačuvati i prikupiti svu moguću građu, pa su nam tu posebno važne donacije artefakata iz 19. i 20. veka, ali i današnje regalije, insignije, povelje, diplome.. današnjih loža, jer će i to vrlo brzo biti istorija. Znači sva pisma, privatne stvari predratnih Masona, fotografija, masonske legitimacije, diplome, ložinski inventar, masonska oruđa i oružja... - sve nam je to potrebno radi prikupljanja muzejskog fundusa. Slično je i sa slikama i skulpturama sa masonskom tematikom...

I na kraju da kažemo da nismo naivni optimisti, jer smo veoma dobro upoznati sa tužnim faktima da se nekad na humanitarnim akcijama za Braću u velikoj nevolji ne skupi bog-zna-koliki novac, a kamoli za ovakve potrebe vezane za nauku, znanje i prosvetu. Ali naše je bilo da vas pozovemo, da vam ponudimo mogućnost da uđete u istoriju, da ostvarite večni život i obezbedite sebi dostojno mesto u Velikoj Nebeskoj Loži, kao i da vam prezentujemo da smo ozbiljno razmišljali o svemu, pa i o ovom segmentu rada Akademije, kao prosvetno-naučne ustanove. A takve institucije svugde u svetu žive najvećim delom od donacija prosvećenih pojedinaca, i manjim delom od državne pomoći. Mi na tu vrstu pomoći ne možemo računati, pa vam zato i nudimo saradnju i partnertstvo na Gradnji jednog ozbiljnog sistema. Javite se, zajedno možemo sve. Sloboda - Jednakost - Bratstvo!

*  *  *  *  *  *  *

SVE INFORMACIJE O AKADEMIJI - MDAB MOŽETE DOBITI PREKO OVIH KONTAKATA: 
Dekan Rogošić će odgovoriti na sva vaša pitanja, dok profesori nemaju takvu obavezu (osim odgovora a pitanja polaznika seminara), pa se potrudite da im postavite pitanja samo iz dole pomenutih oblasti.

dekan Dr Branko Rogošić (sva pitanja o radu Akademije, od upisa, cena, pa do sticanja diploma na doktorskim studijama, donacijama, nabavci knjiga - bukvalno sve): 
m.d.akademija.b.rogosic@gmail.com -zvanični email akadenije; 
advokatrogosic@gmail.com - privatni Rogošićev e-mail; 
porukom u inbox FB profila Branka Rogošića (klikni na link);
porukom u inbox zvanične FB stranice Akademije (klikni na link);
preko kontakt stranice ovog sajta (klikni na link).

rektor Dr Slobodan Škrbić (sva pitanja o nastavi, sadržaju svih predmeta i sl.):
m.d.akademija.b.skrbic@gmail.com - Škrbićev "akademski" e-mail;
porukom u inbox FB profila Slobodana Škrbića (klikni na link).

prvi prorektor Dr Zoran Totić (sva pitanja o nastavi, sadržaju Totićevih predmeta iu Škotskom Redu):
m.d.akademija.z.totic@gmail.com - Totićev "akademski" e-mail;
porukom u inbox FB profila Zorana Totića (klikni na link).

profesor Dr Goran Ivanković (sva pitanja o njegovim predmetima, kanadskoj Masoneriji i York Redu):
m.d.akademija.g.ivankovic@gmail.com - Ivankovićev "akademski" e-mail;
porukom u inbox FB profila Gorana Ivankovića (klikni na link).

profesor Dr Jordan Đević (sva pitanja o masonskoj književnosti, njegovim predmetima i Švedskom Obredu):
m.d.akademija.j.djevic@gmail.com - Đevićev "akademski" e-mail;
porukom u inbox FB profila Jordana Đevića (klikni na link).

Powered by WebExpress