Boba_Skrbic.jpg

Dr SLOBODAN ŠKRBIĆ - o autoru

Istraživač ezoteričnog Slobodnog Zidarstva, Hijerofant paralelne srpske duhovnosti i neumorni masonski pisac

Slobodan Škrbić, novosadski arhitekta i masonolog, filozof i slobodni umetnik, rođen je 1969. godine. Odrastao je i školovao se u Novom Sadu, a fakultet završio u srpskoj prestonici - Beogradu. Živi i radi u Novom Sadu, oženjen je i ima troje dece. 

Autor je 15-ak knjiga sa masonskom tematikom. Učestvovao je u stvaranju i dizajniranju više ezoteričnih i masonskih publikacija (prvi ciklus e-magazina "Mason", "Skakavac", "Ave Babalon!", "Mason - nezvanični glasnik balkanskih Slobodnih Zidara"), kao i aktuelnog e-biltena MDAB "Slava Znanju"). 

Proučavanjem duhovnih sistema se bavi više od tri decenije, napisao je veliki broj autorskih tekstova, a posebno interesovanje mu je izučavanje Tarota. Njegova umetnost se iskazuje kroz crtanje egzotičnih i mističnih ilustracija, koje su doživele više samostalnih izložbi, kao i našle svoje mesto u brojnim masonskim knjigama.

U Masoneriju je primljen 2003. u VNLSiCG (kasnije VNLS), od osnivanja bio u UVLS, a od 2009. godine je jedan od najvrednijih u Suverenom Svetilištu "Misir", koje praktikuje DIOMM, koji je Škrbić i implementirao na Balkanu. Član ne i drugih Redova i društava sa tajnom.

Neumorni Škrbić uveliko radi na nekoliko novih masonskih knjiga, ali i priprema nove izložbe i druge masonske projekte.

2019. postao je član i Rektor Masonske Duhovne Akademije Balkana i ovu dužnost je obavljao sve do 2022. godine, kada je MDAB završila svoju direktnu obrazovnu misiju, preko održavanja edukativnih seminara.

Više informacija o knjigama Slobodana Škrbića (naručivanje, sadržaj i dr.):

1) FIAT LVX - Eseji o DPŠO Slobodnog Zidarstva, 2005; 
2) Plus Ultra - još dalje... misterije Slobodnog Zidarstva, 2009; 
3) Arcana Arcanorum: misterija iza Masonerije, 2013; 
3a) Arcana Arcanorum, 2. izdanje, 2021;
4) Škrbić, Slobodan - Majstor Mason, 2016; 
4a) Škrbić, Slobodan - Majstor Mason, 2. izdanje, 2019;  
5) Bratstvo Svetlosti i Mesta Moći Evrope, 2017;
Poglavlje iz ove knjige "Et in Arcadia Ego..." možete pročitati OVDE
5a) Bratstvo svetlosti i Mesta Moći Evrope, [limitirano kolorno izdanje], 2017; 
6) Kabala i Škotska Masonerija, 2019;
7) Riznica duha: vizuelni masonski imaginarijum, 2019; 
8) O iluminatima: hijerarhija prosvetljenih [limitirano izdanje], 2019; 
8a) O iluminatima: hijerarhija prosvetljenih [cenzurisano izdanje], 2019; 
9) Osnovi masonske simbolike, udžbenik za MDAB, 2019; 
10) Masonski Rituali, udžbenik za MDAB, 2019; 
11) Duhovni aspekti Slobodnog Zidarstva, udžbenik za MDAB, 2019.
12) Kraljevski Svod: Masonski Obred Jorka, 2021
13) Obličja duha: drugi vizuelni masonski imaginarijum, 2022
14) Misterija O.T.O.: seksualni okultizam i Masonerija, 2022
15) Merovinška slagalica, 2022


Powered by WebExpress