TKU1-Duhovnost.jpg

DUHOVNI ASPEKTI SLOBODNOG ZIDARSTVA - Slobodan Škrbić

AUTOR: Slobodan Škrbić, rektor MDAB 
NASLOV: Duhovni aspekti Slobodnog Zidarstva 
DATUM IZDAVANJA: novembar 2019 
CENA: ne nalazi se u javnoj prodaji 

(priručnik namenjen polaznicima seminara "Tajna Kraljevske Umetnosti" (bazični nivo) i polaznicima prve godine Osnovnih studija masonologije)

Kao i drugi udžbenici i priručnici namenjeni polaznicima naših seminara, i ovaj se ne može samostalno kupiti, jer se ne nalazi, niti će se nalaziti u slobodnoj prodaji, što ga već od trenutka izdavanja čini raritetnom publikacijom. Oni koji žele da ga nabave, imaju mogućnost da upišu ovaj seminar (što ih nikako ne obavezuje da ga i završe, odnosno aktivno participiraju u njemu - jer je to njihova slobodna volja), pa će ga dobiti zajedno sa ostalim materijalima. Jedinu mogućnost da ga nabave (ali u kompletu sa ostalim udžbenicima za ovaj seminar) imaće polaznici drugih kurseva, seminara i obrazovnih programa Akademije, koji iz nekog razloga ne mogu da pohađaju ovaj seminar, a žele da ove knjige ipak imaju. Takvi će znati kome i kako da se jave radi realizacije kupovine.

Prijavite se na seminar (otvoren je za sve, i za Masone i one koji to nisu) preko zvaničnog e-maila Akademije: m.d.akademija.b.rogosic@gmail.com ili na druge kontakte date na kraju ove stranice.Primećujete da ove publikacije nemaju svoj CIP i ISBN zapis, kao ostale publikacije u izdanju Rogošića. Nismo želeli da ih učinimo dostupnim javnosti, već isključivo polaznicima ovog seminara, pa ćete ih moći naći samo u jednoj jedinoj biblioteci na svetu, koju smatramo "masonskom riznicom", jer su u nju i predratni srpski Masoni pohranjivali svoje biblioteke, pa smo i mi jedan primerak pohranili tamo, za generacije iz budućnosti.

Svi udžbenici su po obimu prilagođeni realnim mogućnostima današnjeg zaposlenog čoveka da se posveti izučavanju Slobodnog Zidarstva, i na precizan način "izvlače suštinu suštine" iz određene oblasti kojom se bave. Naslovne strane udžbenika su ulepšane originalnim crtežima rektora MDAB Slobodana Škrbića.

U predgovoru Škrbičeve knjige "Kabala i Škotska Masonerija", urednik edicije i recenzent Rogošić ga je nazvao "hijerofantom srpske paralelne duhovnosti" i to je polako postajala Škrbićeva najkraća "definicija", tako da niko drugi ne bi bio adekvatna osoba da napiše ovaj udžbenik, prvi ovakve vrste na Balkanu.

Iako je sadržaj udžbenika deo masonske tajne Akademije, koje otkrivamo samo polaznicima, evo i kratkog pregleda poglavlja u udžbeniku: 
- Predgovor (Branko Rogošić)
- O Masoneriji kao duhovno-filozofskom sistemu
- O tri stepena Masonerije
- Diskretna društvena sila
- Otvaranje i zatvaranje masonskih Rituala
- Besmrtnost duše
- Preporučena literatura   

Da bi vam približili donekle pristup udžbenika, evo i uvodnih pasusa:
"...Slobodno Zidarstvo izučava drevnu tradiciju koja nije ograničena vremenom i prostorom, niti pojedinačnim verama i religijama, niti posebnim obeležjima i specifičnostima svakog doba i kontinenta planete Zemlje. Ono je inicijatski sistem koji i prenosi pouke tog znanja bez prozelitizma , ubeđivanja, a samo po sebi nije religija i ne zagovara konačnu dogmu za koju bi se tražila vera i povinovanje, sledbeništvo. 

Slobodno Zidarstvo nije kritički autoritet, ono sabira u sebe i akumulira svo Znanje kao sistem koji je otvoren za svakog slobodnog i voljnog, verujućeg čoveka. Slobodno Zidarstvo priznaje duhovne autoritete, ali ne kao potpunu duhovnu vlast već kao inicirane prenosioce discipline određene vere kroz koju oni deluju i čije Znanje prenose. Ono ne priznaje apsolutne dogme jer bi to značilo podređivanje ljudske slobode koja ustvari mora da iz dogme ima slobodu a ne vezanost za crkvu ili religiju...".


DRUGE KNJIGE SLOBODANA ŠKRBIĆA:
1) FIAT LVX - Eseji o DPŠO Slobodnog Zidarstva (2005) 
2) Plus ultra - još dalje... misterije Slobodnog Zidarstva (2009) 
3) Arcana Arcanorum: misterija iza masonerije (2013) 
4) Škrbić, Slobodan - Majstor mason (2016) 
5) Bratstvo svetlosti i Mesta Moći Evrope (2017) 
5a) Bratstvo svetlosti i Mesta Moći Evrope, [limitirano kolorno izdanje], (2017) 
6) Kabala i Škotska Masonerija (2019) 
7) Riznica duha: vizuelni masonski imaginarijum (2019) 
8) O iluminatima: hijerarhija prosvetljenih [limitirano izdanje], (2019) 
8a) O iluminatima: hijerarhija prosvetljenih [cenzurisano izdanje], (2019) - USKORO; 
9) Osnovi masonske simbolike (2019) 
10) Masonski Rituali (2019) 
11) Duhovni aspekti Slobodnog Zidarstva (2019)

*  *  *  *  *  *  *

SVE INFORMACIJE O AKADEMIJI - MDAB MOŽETE DOBITI PREKO OVIH KONTAKATA: 
Dekan Rogošić će odgovoriti na sva vaša pitanja, dok profesori nemaju takvu obavezu (osim odgovora a pitanja polaznika seminara), pa se potrudite da im postavite pitanja samo iz dole pomenutih oblasti.

dekan Dr Branko Rogošić (sva pitanja o radu Akademije, od upisa, cena, pa do sticanja diploma na doktorskim studijama, donacijama, nabavci knjiga - bukvalno sve):
m.d.akademija.b.rogosic@gmail.com - zvanični email Akadenije; 
advokatrogosic@gmail.com - privatni Rogošićev e-mail; 
porukom u inbox FB profila Branka Rogošića (klikni na link);
;porukom u inbox zvanične FB stranice Akademije (klikni na link);
preko kontakt stranice ovog sajta (klikni na link).

rektor Dr Slobodan Škrbić (sva pitanja o nastavi, sadržaju svih predmeta i sl.):
m.d.akademija.b.skrbic@gmail.com - Škrbićev "akademski" e-mail;
porukom u inbox FB profila Slobodana Škrbića (klikni na link).

prvi prorektor Dr Zoran Totić (sva pitanja o nastavi, sadržaju Totićevih predmeta i Škotskom Redu):
m.d.akademija.z.totic@gmail.com - Totićev "akademski" e-mail;
porukom u inbox FB profila Zorana Totića (klikni na link).

profesor Dr Goran Ivanković (sva pitanja o njegovim predmetima, kanadskoj Masoneriji i York Redu):
goranivankovic1965@gmail.com - Ivankovićev stalni e-mail;
porukom u inbox FB profila Gorana Ivankovića (klikni na link).

profesor Dr Jordan Đević (sva pitanja o masonskoj književnosti, njegovim predmetima i Švedskom Obredu):
m.d.akademija.j.djevic@gmail.com - Đevićev "akademski" e-mail;
porukom u inbox FB profila Jordana Đevića (klikni na link). 

Powered by WebExpress