Riznica_duha,_naslov.jpg

Slobodan Škrbić - Riznica duha

EDICIJA: Masonerija u Srbiji, kolo V, knjiga 20 
NASLOV: Riznica duha, vizuelni masonski imaginarijum 
AUTOR: Slobodan Škrbić 
DATUM IZDAVANJA: januar 2019
ISBN: 978-86-900835-1-0  
OBIM I POVEZ: 104 strana, meki povez 
CENA: 1500 dinara

"Vizuelni masonski imaginarijum", što je i podnaslov ovog ezoteričnog Portala, pored spisateljskog i prosvetarskog talenta novosadskog (velikog) arhitekte Slobodana Škrbića, zainteresovanima za prosvetljenje predstavlja i izuzetni umetnički dar ovog poznatog srpskog masonologa. Škrbić kroz svoje simbolične crteže, prave hermetičke mape za meditaciju i duhovna putovanja, pojašnjava simboliku i filozofiju Masonskog Reda, i to posebno onog najelitnijeg – Škotskog! U uvodnom tekstu "Nepoznati filozofi" Škrbić je dao prikaz celokupne duhovne nadgradnje koja se uzdiže iznad slobodnozidarskih gradilišta, sa napomenom da prave misterije tek počinju kada završimo tu duhovnu fazu. 33 ilustracije su Portal za dalja putovanja... 

Kao iskusan Učitelj ili Starešina Lože, Slobodan Škrbić – Hijerofant paralelne srpske duhovnosti, čitaoce - "polaznike kursa", tj. "neofite" postupno uvodi u drevne misterije, usmeravajući ih ka Svetlosti. U uvodnom delu knjige "Nepoznati filozofi" predstavlja "tajnu doktrinu svih epoha", koja je manje-više zajednička za sva tajna inicijatska društva, i zainteresovanima pojašnjava da je Masonski Hram samo predvorje nekih blistavijih Hramova. Nakon što smo saznali dosta toga o Hermanubisu, Zakonu Jedinstva, Sinarhiji i jednoj i jedinoj Drevnoj Religiji, prelazimo na sledeće stepenice. 

Uspinjući se više, i dalje vidimo blisku povezanost Masonerije sa mnogim ezoteričnim doktrinama, što neofita sa masonskom keceljom treba dodatno da motiviše da istražujući svoj Zanat, istovremeno saznaje i Tajne Univerzuma. Škrbić nas podseća na ono što smo morali naučiti na prva tri masonska stepena, a većina od nas to nije (sasvim) savladala, pa nam u konačnom razrešenju nekih dilema tu itekako pomaže i vizuelni podsticaj dat kroz magične Škrbićeve ilustracije. Njegova ruka koja posvećuje u masonskim i drugim ritualima, piše donoseći prosvetljenje, sada i crta, dajući njegovim mislima dubinu i dodatnu dimenziju. 

Ako vas je ikada zanimala masonska simbolika – evo knjige na srpskom jeziku, autentične, inovativne i pozvane da vam atipičnim pedagoškim metodom pojasni ključne činjenice i stvori osnovu za dalja traganja, možda i kroz neka druga Bratstva koja se uzdižu iznad predivnog Masonskog Hrama... Onaj ko je razumeo ovu knjigu spreman je da krene Dalje. 
                                                                                                                                                                                                                                                               Branko Rogošić, januar 2019.

poručivanje na: advokatrogosic@gmail.com, u inbox na FB stranici Branka Rogošića ili preko KONTAKT stranice


SADRŽAJ
Nepoznati Filozofi 
VIZUELNI MASONSKI IMAGINARIJUM 
Ruka 
Riznice Duha 
Razmišljanja Učenika 
Rad Pomoćnika 
Smrt Majstora 
Jovan obezglavljeni 
Udovica i sin 
Znamenja 
Simboli i velovi 
Zavojito stepenište 
Dečja igra 
Otvaranje vela 
Srce bratske ljubavi 
Krilato jaje 
Stubovi polarnosti Sunca i Meseca 
Igra anđela 
Vreme smene starog i novog doba 
Dete Eona 
Resurgam 
Plus Ultra 
Slobodnozidarske svetlosti 
Praroditelji 
Bahus u iščekivanju inspiracije 
Mudrost starog doba 
Di'Sangrova vizija 
Vredni graditelj 
Skriveni čuvari obreda Masonerije 
Ruke 
Izložba egzotičnih ilustracija Slobnodana Škrbića (2018) 
Poručivanje umetničkih printova 
Slobodan Škrbić – Kabala i Škotska Masonerija (prikaz knjige iz pera Branka Rogošića) 
Edicija "Masonerija u Srbiji" 
Popis ilustracija

Powered by WebExpress