Kabala_72dpi.jpg

Slobodan Škrbić - Kabala i Škotska Masonerija

EDICIJA: Masonerija u Srbiji, kolo IV, knjiga 15 
NASLOV: Kabala i Škotska Masonerija
AUTOR: Slobodan Škrbić
DATUM IZDAVANJA: januar 2019
ISBN: 978-86-900835-0-3 
OBIM I POVEZ: 240 strane, meki povez 
CENA: 3000 dinara


KABALA, DRVO ŽIVOTA I MASONERIJA
Kabala, mistična teološko-filozofska jevrejska doktrina, je oduvek fascinirala i intrigirala zapadne hermetičare i duhovne tragaoce. Slobodni Zidari, kao jedni od onih koji su u večitoj potrazi za Istinom, na Putu koji im je obeležen susreću i brojne znake prisustva kabalističkog učenja u svom Zanatu. Na početku to ume i da iznenadi; "Veliki Neimar Svih Svetova" – kojih to svih, zar ne postoji samo jedan? Zainteresovani Mason uskoro otkriva da je mistična potka Slobodnog Zidarstva u najvećem delu upravo kabalistička, pa mu postaje jasnije o kojim se to "svim" svetovima govori. Škotska Masonerija je posebno posvećena kabalističkoj tradiciji (ali i praksi), pa svaki od 33. stepena ima i svoje dodire sa drevnom judaističkom doktrinom. Kabala se inače bavi ključnim metafizičkim temama, od toga kako je nastao Univerzum i naš svet, o odnosu čoveka i Boga i Božijim imenima, o tome šta je najvažnije u životu i njegovom smislu, o dualizmu. Praktična Kabala može imati i jaku magijsku podlogu i biti veoma moćna. Kao i kod Masona, koji tragaju za izgubljenom reči i prepoznaju se po Rečima, i u Kabali Reči imaju ogromnu moć. Reči, odnosno njihove vibracije mogu nas odvesti u neke više sfere, ili nas dovesti u kontakt sa različitim entitetima. Reči imaju i svoje brojčane ekvivalente, a kod istih brojčanih vrednosti i same Reči, tj. pojmovi imaju veliku sličnost, koja se nekad ne vidi na prvi pogled. Zato je Kabala moćno oružje za razumevanje stvarnosti, ove vidljive, ali i one koje ne možemo sagledati ljudskim čulima. 

Slobodan Škrbić u svojoj knjizi "Kabala i Škotska Masonerija" pored osnovnih obaveštenja o Kabali, daje i čitav niz najvažnijih obaveštenja neophodnih Slobodnim Zidarima za pravilno razumevanje, a zatim i praktikovanje svog Zanata. Onaj ko ne shvati makar ideju Drveta života – ne može biti dobar Zanatlija, pa ma kako mu ruke bile vešte. A onaj ko želi da postane pripadnik najelitnijeg masonskog Reda – Škotskog Reda Drevnog i Prihvaćenog, moraće da se malo "pozabavi" i ovom drevnom ezoterijskom disciplinom. Škrbić nam pojašnjava sličnosti i dodirne tačke Masonerije sa Kabalom, Tarotom, Astrologijom, ali i drevnim Misterijama – ukazujući da je Znanje – jedno, i da ga tumače i šire Prosvetljeni. 

Pored tumačenja Drveta života i sefirota i prikaza geneze Kabale, što ste i mogli očekivati, ova knjiga govori i o: biblijskom kodu koji ukazuje da su u Bibliji skrivene mnoge tajne i istine; vezama Kabale sa tajnim magijskim društvima, sistemima i ritualima; Enohijanskoj magiji i templarskom "Bafometu"; pravom značenju uvodnih reči Biblije koje nam govori šta je stvarno Bog stvorio na početku; "Bljesku Munje" u kojem je stvoren Univerzum; Četiri sveta; Tetragramatonu; Adamu Kadmonu, prvom čoveku; Božanskim slovima i korespodencijama sefirota; Tarot kartama i njihovom tajnom značenju; ezoteričnim vibracijama masonskih rituala i misteriji masonskih Reči; Akaša hronikama; hermetičkim zakonima Univerzuma; Jovanovom otkrovenju i o tome ko je zapravo pravi mesija; "Novom Jerusalimu" i Velikom Ekvinocijumu Bogova; Oku u trouglu i "ranim Telemitima"... i još mnogo čemu. Utisak svečanog hodočašća koji će vas ispunjavati dok budete čitali ovu knjigu upotpunjavaju i Škrbićeve mistične ilustracije. Sve u svemu, knjiga iz koje ćete mnogo naučiti, i kojoj ćete se često tokom života vraćati. Istovremeno, ona je i Portal za ulazak u neke zatvorene krugove... 
                                                                                                                                                                                                                                                                Branko Rogošić, januar 2019.


poručivanje na: advokatrogosic@gmail.com, u inbox na FB stranici Branka Rogošića ili preko KONTAKT stranice


SADRŽAJ
Svi smo u Svetlosti i svi smo Svetlost (Predgovor Dušana Trajkovića) 
Most između Kabale i Slobodnog Zidarstva 
KABALA I MASONERIJA 
O. Univerzalna Matrica Kreacije 
I. Istinska šifra kojom je pisana Biblija 
II. Mistični skup vibracija 
III. Deset ne devet. Deset a ne jedanaest 
IV. Ex Nihilo: "Sve je ništa" 
V. Sefiroti 
VI. Četiri sveta 
VII. Elementi 
VIII. Stubovi 
IX. Adam 
X. Slova 
XI. Korespondencije Sefirota 
XII. Staze i slova 
XIII. Deus est Homo! 
XIV. Ezoterične vibracije masonskih rituala 
XV. 33 stepena škotske masonerije i 32 staze drveta života 
XVI. Kratko objašnjenje korespondencija 
XVII. Misterije masonskih reči 
XVIII. Principi i zakonitosti 
XIX. Stepeni Škotskog Obreda i tumačenje reči 
XX. Svetovi i elementi 
XXI. O drvetu života i otkrovenju 
XXII. Shvatanje dela istorije
 XXIII. Shvatanje i doživljaj drveta života kroz vreme 
XXIV. O Kabali i Masoneriji 
Dodatak 1: IMENA BOGA 
Dodatak 2: VITRIOL 
Dodatak 3: DEVET 
Dodatak 4 
Dodatak 5 
SLOBODAN ŠKRBIĆ: Hijerofant paralelne srpske duhovnosti (Pogovor Branka Rogošića) 
Edicija "Masonerija u Srbiji" 
Popis ilustracija
Poručivanje umetničkih printova

Powered by WebExpress