Obličja_duha,_mala.jpg

Slobodan Škrbić - Obličja duha

EDICIJA: Masonerija u Srbiji, kolo IX, knjiga 33 (MUS-033) 
NASLOV: Obličja duha: drugi vizuelni masonski imaginarijum
AUTOR: Slobodan Škrbić 
DATUM IZDAVANJA: april 2022 
ISBN: 978-86-81582-07-7 
OBIM I POVEZ: 104 strane, meki povez 
CENA: 1500 dinara


NASTAVAK "RIZNICE DUHA" ZA ONE HRABRE KOJI SU SPREMNI IĆI JOŠ DALJE


"Obličja duha" je nastavak "Riznice duha" kojom je Škrbić obradovao čitalaštvo pre par godina. Koncept je isti: 33 magične slike i isto toliko gnostičkih eseja o Slobodnom Zidarstvu, ili sa njim povezanim fenomenima, ideologijama, Redovima... Ljubitelji Slobodnog Zidarstva će ovde u kratkoj formi naći mnoge odgovore – npr. ko su zaista trojica koji su ubili Hirama Abifa, šta je to Sveta Geometrija, novi traktat o Akaciji, zatim o smrti Boga i njegovoj udovici sa detetom, ali i mnoge tek načete ideje koje će, nadam se, izazvati prave eksplozije u mozgovima čitalaca navodeći ih na stvaranje sopstvenih ideja i slika, u čemu će svakako pomoći i magične ilustracije Brata Bobe. Tu su i zapažanja o tematici viših stepena ŠODP, data kroz eseje o Areopagu, Loži Usavršavanja, Solomonovom pečatu i sl.

...Duh ima razna obličja. Međutim, duh se može i oblikovati, i to radimo – kako sami na sebi, na sopstvenom duhu, tako i na drugima, a i na "sveukupnom duhu", koji ima svoje različite nazive, faze i emanacije. Ova knjiga je specifičan pokušaj oblikovanja duha, kako bi on dobio neka, pa makar i sasvim malo, "bolja" obličja.
(iz predgovora knjige "Oblikovanje duha" Branka Rogošića)

Ilustraciju knjige, predstavljenu poglavljem "Ruža i krst" - možete pročitati OVDE.

SADRŽAJ:
- Oblikovanje duha (Branko Rogošić) 
- Veliko Belo Bratstvo  

OBLIČJA DUHA: DRUGI VIZUELNI MASONSKI IMAGINARIJUM  
- Sveta Geometrija
- Ključevi Misterija 
- Kretanje Svetlosti 
- Dete tišine na Gradilištu 
- Svetlo graditelja 
- Smrt Boga i udovica sa detetom 
- Akacija 
- Preporađanje 
- Loža Usavršavanja 
- Pod krilima pelikana 
- Ruža i krst 
- Zvezde Areopaga 
- Tabor na gori
- Smrt je kruna svega
- Orao vizije
- Boginja beleži Publikolina dela  
- Boginja slobode 
- Boginja i Drvo Života 
-Solomonov pečat
- Put srca
- Mesto Moći 
- Narovi u Hramu
- Odmeravanje 
- Pogled u daljinu 
- Solon i njegova boginja 
- Uzdizanje Boginje Meseca 
- Reči upućuju, ilustracije vode
- Boginja sa blizancima 
- Kraljica vrline
- Krunisana Mudrost 


Powered by WebExpress