Kraljevski_Svod.jpg

Slobodan Škrbić - Kraljevski Svod

EDICIJA: Masonerija u Srbiji, kolo VIII, knjiga 32 (MUS-032) 
NASLOV: Kraljevski Svod: Masonski Obred Jorka 
AUTOR: Slobodan Škrbić 
DATUM IZDAVANJA: april 2021 
ISBN:  978-86-81582-01-5
OBIM I POVEZ: 160 strane, meki povez 
CENA: 3000 dinara

Prva knjiga o Jork Obredu i ovom anglo-saksonskom masonskom sistemu na srpskom jeziku, na sveobuhvatan način prikazuje genezu i istorijske uslove u kojima je Obred nastao, ali i njegovu duhovnu suštinu, koja ga čini bitno drugačijim od ostalih vodećih masonskih sistema.

Za razliku od Škotskog Obreda, Obred Jorka se zaista detaljnije i doslednije bavi graditeljstvom i simbolikom i poukama koje dolaze iz arhitektonskog zanata i okolnosti koje su u vezi sa Gradnjom Hrama. 

Masoni koji su prošli kroz prva tri stepena Plave Lože saznali su mnoštvo informacija o alatima, smislu gradnje i okolnostima koje prate gradnju Hrama Čovečnosti - ali je činjenica da postoje izvesna pitanja i teme koje nisu objašnjene, određene, pa čak deluju i skriveno, te se saznaje da izvesni "viši" stepeni pružaju te pouke i odgovore. Naravno celokupan sistem je veoma mudro sačinjen i ni jedna sitnica u gradaciji i hijerarhiji nije formirana i preneta Masonima, a da to zaista nema duboke relacije sa Duhovnim Misterijama. 

Kraljevski Svod Masonerije, kao nadogradnja simboličke "plave" Masonerije je sačinjen od tri stepena - Majstora Znaka, Veoma Izvrsnog Majstora i Masona Kraljevskog Svoda. Ovima se često pridodaje nakalemljeni, "virtuelni" stepen Prošlog Majstora. Kriptična Masonerija obuhvata stepene Kraljevskog Majstora, Izabranog Majstora i Nadasve Izvrsnog Majstora. Templarske stepene čine Masoni Izvrsnog Reda Crvenog Krsta, Red Vitezova Malte i Red Hrama.

Knjiga je bogato ilustrovana magičnim crtežima Slobodan Škrbića.

poručivanje na: advokatrogosic@gmail.com, u inbox na FB stranici Branka Rogošića ili preko KONTAKT stranice. 


Sadržaj 
Predgovor (Branko Rogošić) 
- "Škotizam" i Jork, i Pajkova kritika tumačenjamasonskog simbolizma koja se dajupripadnicima Jork Obreda
- 3, 3-i-po, ili 4 stepena?! (masonski paradoks Jork Obreda)
- Suština i osnovna tema Jork Rituala
- Potreba za vladanjem
- Jork na brdovitom Balkanu
- Još jedan ključni masonski paradoks: u Jorku je"svaki brat mio, ma koje vere bio", ali samo akoje hrišćanin?! Baš regularno...
- U početku beše Reč...
- Šta se desi kada koristimo pogrešne Reči?
- Termini su nastajali u doba dvostepeneMasonerije, kada je reč "Master" označavala – neMajstora Masona, već – STAREŠINU lože !
- Mark Master, kao Majstor Znaka, ili Majstor kojiima pravo na svoj Znak?

I - MASONSKI OBRED JORKA 
II - SIMBOLIČKA LOŽA JORK OBREDA 
III - MAJSTOR ZNAKA 
IV – BIVŠI MAJSTOR 
V – IZVRSNI MAJSTOR 
VI – KRALJEVSKI SVOD 
VII – KRALJEVSKI MAJSTOR 
VIII – IZABRANI MAJSTOR 
IX – NADASVE IZVRSNI MAJSTOR 
X – RED CRVENOG KRSTA 
XI – RED VITEZOVA MALTE 
XII – RED HRAMA 
XIII – NEBESKI SVOD NAD HRAMOM 

Powered by WebExpress