TKU1-Simbolika.jpg

OSNOVI MASONSKE SIMBOLIKE - Slobodan Škrbić

AUTOR: Slobodan Škrbić, rektor MDAB
NASLOV: Osnovi masonske simbolike
DATUM IZDAVANJA: novembar 2019
CENA: ne nalazi se u javnoj prodaji

(priručnik namenjen polaznicima seminara "Tajna Kraljevske Umetnosti" (bazični nivo) i polaznicima prve godine Osnovnih studija masonologije)

Kao i drugi udžbenici i priručnici namenjeni polaznicima naših seminara, i ovaj se ne može samostalno kupiti, jer se ne nalazi, niti će se nalaziti u slobodnoj prodaji, što ga već od trenutka izdavanja čini raritetnom publikacijom. Oni koji žele da ga nabave, imaju mogućnost da upišu ovaj seminar (što ih nikako ne obavezuje da ga i završe, odnosno aktivno participiraju u njemu - jer je to njihova slobodna volja), pa će ga dobiti zajedno sa ostalim materijalima. Jedinu mogućnost da ga nabave (ali u kompletu sa ostalim udžbenicima za ovaj seminar) imaće polaznici drugih kurseva, seminara i obrazovnih programa Akademije, koji iz nekog razloga ne mogu da pohađaju ovaj seminar, a žele da ove knjige ipak imaju. Takvi će znati kome i kako da se jave radi realizacije kupovine.

Prijavite se na seminar (otvoren je za sve, i za Masone i one koji to nisu) preko zvaničnog e-maila Akademije: m.d.akademija.b.rogosic@gmail.com ili na druge kontakte date na kraju ove stranice.

Primećujete da ove publikacije nemaju svoj CIP i ISBN zapis, kao ostale publikacije u izdanju Rogošića. Nismo želeli da ih učinimo dostupnim javnosti, već isključivo polaznicima ovog seminara, pa ćete ih moći naći samo u jednoj jedinoj biblioteci na svetu, koju smatramo "masonskom riznicom", jer su u nju i predratni srpski Masoni pohranjivali svoje biblioteke, pa smo i mi jedan primerak pohranili tamo, za generacije iz budućnosti.

Svi udžbenici su po obimu prilagođeni realnim mogućnostima današnjeg zaposlenog čoveka da se posveti izučavanju Slobodnog Zidarstva, i na precizan način "izvlače suštinu suštine" iz određene oblasti kojom se bave. Naslovne strane udžbenika su ulepšane originalnim crtežima rektora MDAB Slobodana Škrbića.

Pošto smatramo da je u razumevanju Slobodnog Zidarstva tumačenje masonskih simbola najvažnije "oruđe", prvi seminar smo započeli upravo ovom knjigom, koju je, sasvim logično, napisao najbolji poznavalac ove materije na Balkanu, a moguće i u današnjoj Evropi - Slobodan Škrbić, dugogodišnji Mason koji se preko 30 godina bavi izučavanjem i praktikovanjem različitih ezoteričnih disciplina, i pored Masonerije, utemeljitelj, osnivač ili član je više drugih ezoteričnih Redova i "društava sa tajnama".

Iako je sadržaj udžbenika deo masonske tajne Akademije, koje otkrivamo samo polaznicima, evo i kratkog pregleda poglavlja u udžbeniku:
- Uvodno slovo
- Profani
- Povez preko očiju i vid
- Simbolizam osnovnih alata
- Razumevanje alata
- Odeća
- Kamen - Kocka
- Tri Velika Svetla
- Kod nas sve je simbol... (Branko Rogošić)
- Preporučena literatura

Kao dodatnu ilustraciju ovde donosimo izvod iz Uvodnog slova autora, rektora Škrbića:
"...Slobodnozidarska simbolika se zasniva na intelektualnim, moralnim i duhovnim vrednostima života oličenim u posebnim alatima koji se nalaze u masonskim hramovima, gde svaki segment, alat, deo opreme, prikazuje "građevinsko" oruđe, koje ima simbolično preneseno značenje - koje se tumači i koje svako od Masona treba da prepozna, razume i saživi u sebi. Masonski rituali i simboli potiču iz običaja drevnih graditelja i kamenorezaca. Rituali se sastoje od verbalnih i neverbalnih obraćanja Braći u ložama kojima se priprema put ka duhovnim visinama. Na ceremonijalnim - ritualnim radovima Masoni svaki put polaze i prolaze putem samospoznaje i samorazumevanja...".

Za kraj predstavljanja ovog udžbenika, evo i izvoda iz završne reči dekana Rogošića, čiji tekst "Kod nas sve je simbol..." zatvara knjigu:
"...Treba posebno napomenuti, da Masonerija, kao protivnik svakog dogmatizma, i sila koja se bori protiv jednoumlja i brani pravo na drugačije mišljenje – nikako ne zagovara jednoznačno tumačenje simbola. Jer Masonerija je zasnovana na Znanju i Istini, a oni govore da isti simbol ima različita značenja (i dejstva) u različitim vremenima, sistemima, situacijama, glavama, dimenzijama... Isti simbol ćemo tokom svog života, a posebno duhovnog uspinjanja, u različitim fazama shvatati na jedan, a u narednim na (veoma) drugi način. Takođe, na različitim masonskim stepenima (nakon 3.) ranije poznati simboli mogu dobiti drugačija značenja u drugačijim kontekstima i korelacijama...".

DRUGE KNJIGE SLOBODANA ŠKRBIĆA:
1) FIAT LVX - Eseji o DPŠO Slobodnog Zidarstva (2005)
2) Plus ultra - još dalje... misterije Slobodnog Zidarstva (2009)
3) Arcana Arcanorum: misterija iza masonerije (2013)
4) Škrbić, Slobodan - Majstor mason (2016) 
5) Bratstvo svetlosti i Mesta Moći Evrope (2017) 
5a) Bratstvo svetlosti i Mesta Moći Evrope, [limitirano kolorno izdanje], (2017)
6) Kabala i Škotska Masonerija (2019)
7) Riznica duha: vizuelni masonski imaginarijum (2019)
8) O iluminatima: hijerarhija prosvetljenih [limitirano izdanje], (2019)
8a) O iluminatima: hijerarhija prosvetljenih [cenzurisano izdanje], (2019) - USKORO;
9) Osnovi masonske simbolike (2019)
10) Masonski Rituali (2019)
11) Duhovni aspekti Slobodnog Zidarstva (2019)

*  *  *  *  *  *  *

SVE INFORMACIJE O AKADEMIJI - MDAB MOŽETE DOBITI PREKO OVIH KONTAKATA: 
 Dekan Rogošić će odgovoriti na sva vaša pitanja, dok profesori nemaju takvu obavezu (osim odgovora a pitanja polaznika seminara), pa se potrudite da im postavite pitanja samo iz dole pomenutih oblasti. 

dekan Dr Branko Rogošić (sva pitanja o radu Akademije, od upisa, cena, pa do sticanja diploma na doktorskim studijama, donacijama, nabavci knjiga - bukvalno sve):
m.d.akademija.b.rogosic@gmail.com - zvanični email Akadenije; 
advokatrogosic@gmail.com - privatni Rogošićev e-mail; 
porukom u inbox FB profila Branka Rogošića (klikni na link); 
porukom u inbox zvanične FB stranice Akademije (klikni na link); 
preko kontakt stranice ovog sajta (klikni na link). 

rektor Dr Slobodan Škrbić (sva pitanja o nastavi, sadržaju svih predmeta i sl.): 
m.d.akademija.b.skrbic@gmail.com - Škrbićev "akademski" e-mail; 
porukom u inbox FB profila Slobodana Škrbića (klikni na link). 

prvi prorektor Dr Zoran Totić (sva pitanja o nastavi, sadržaju Totićevih predmeta i Škotskom Redu): 
m.d.akademija.z.totic@gmail.com - Totićev "akademski" e-mail; 
porukom u inbox FB profila Zorana Totića (klikni na link). 

profesor Dr Goran Ivanković (sva pitanja o njegovim predmetima, kanadskoj Masoneriji i York Redu): 
goranivankovic1965@gmail.com - Ivankovićev stalni e-mail; 
porukom u inbox FB profila Gorana Ivankovića (klikni na link). 

profesor Dr Jordan Đević (sva pitanja o masonskoj književnosti, njegovim predmetima i Švedskom Obredu): 
m.d.akademija.j.djevic@gmail.com - Đevićev "akademski" e-mail; 
porukom u inbox FB profila Jordana Đevića (klikni na link). 

Powered by WebExpress