TKU1-Rituali.jpg

MASONSKI RITUALI - Slobodan Škrbić

AUTOR: Slobodan Škrbić, rektor MDAB 
NASLOV: Masonski Rituali 
DATUM IZDAVANJA: novembar 2019 
CENA: ne nalazi se u javnoj prodaji 

(priručnik namenjen polaznicima seminara "Tajna Kraljevske Umetnosti" (bazični nivo) i polaznicima prve godine Osnovnih studija masonologije)

Kao i drugi udžbenici i priručnici namenjeni polaznicima naših seminara, i ovaj se ne može samostalno kupiti, jer se ne nalazi, niti će se nalaziti u slobodnoj prodaji, što ga već od trenutka izdavanja čini raritetnom publikacijom. Oni koji žele da ga nabave, imaju mogućnost da upišu ovaj seminar (što ih nikako ne obavezuje da ga i završe, odnosno aktivno participiraju u njemu - jer je to njihova slobodna volja), pa će ga dobiti zajedno sa ostalim materijalima. Jedinu mogućnost da ga nabave (ali u kompletu sa ostalim udžbenicima za ovaj seminar) imaće polaznici drugih kurseva, seminara i obrazovnih programa Akademije, koji iz nekog razloga ne mogu da pohađaju ovaj seminar, a žele da ove knjige ipak imaju. Takvi će znati kome i kako da se jave radi realizacije kupovine.

Prijavite se na seminar (otvoren je za sve, i za Masone i one koji to nisu) preko zvaničnog e-maila Akademije: 
m.d.akademija.b.rogosic@gmail.com ili na druge kontakte date na kraju ove stranice.

Primećujete da ove publikacije nemaju svoj CIP i ISBN zapis, kao ostale publikacije u izdanju Rogošića. Nismo želeli da ih učinimo dostupnim javnosti, već isključivo polaznicima ovog seminara, pa ćete ih moći naći samo u jednoj jedinoj biblioteci na svetu, koju smatramo "masonskom riznicom", jer su u nju i predratni srpski Masoni pohranjivali svoje biblioteke, pa smo i mi jedan primerak pohranili tamo, za generacije iz budućnosti.

Svi udžbenici su po obimu prilagođeni realnim mogućnostima današnjeg zaposlenog čoveka da se posveti izučavanju Slobodnog Zidarstva, i na precizan način "izvlače suštinu suštine" iz određene oblasti kojom se bave. Naslovne strane udžbenika su ulepšane originalnim crtežima rektora MDAB Slobodana Škrbića.

Rektor Škrbić je jedan od retkih balkanskih Masona koji je tokom dugogodišnje masonske karijere praktikovao sva tri najzastupljenija obreda na našem tlu: Šreder, DPŠO i DIOMM, pa je i najpozvaniji da otvori naučno istraživanje ritualistike ovim udžbenikom.

Iako je sadržaj udžbenika deo masonske tajne Akademije, koje otkrivamo samo polaznicima, evo i kratkog pregleda poglavlja u udžbeniku:
- Rituali (Branko Rogošić)
- Reč o početku
- Istorijska hronologija
- Francuski obred
- Ritual Emulacije
- Rektifikovani (Prečišćeni) Škotski Obred
- Obred Striktne Pokornosti (Opservancije)
- Šrederov Obred
- Drevni i Prihvaćeni Škotski Obred (DPŠO)
- Kraljevski Svod – Obred Jorka
- Memfis i Mizraim – Drevni i Izvorni obred (DIOMM)
- Preporučena literatura 

Evo kako je dekan Rogošić, u predgovoru uveo polaznike u magične dimenzije masonskih rituala:
"...Masonski ritual predstavlja istovremeno i spoljašnju formu Masonerije, ali i njemu suštinu, tj. okvir u kome su skrivene sve pouke i tajne Bratstva. Termin "ritual" uglavnom nosi određen mistični prizvuk. Međutim, život čoveka je faktički neprekidni niz različitih rituala, pa ritual možemo shvatiti i kao utvrđen sled kretnji, radnji, reči... Zbog toga, pored osnovnog značenja termina (lat. – ritualis) koji je nastao da bi se opisale radnje simboličke sadržine koje su izvođene u svetovnim ili religioznim ceremonijama, možemo ga koristiti i za imenovanje naših ličnih, porodičnih i grupnih svakodnevnih ustaljenih radnji. Od ispijanja jutarnje kafe iz omiljene šoljice, čitanja novina od određene (npr. sportske) strane, nedeljnih ručkova sa ustaljenim ritmom, pa do odlaženja na počinak gde uvek ležemo na "omiljenu" stranu kreveta.. – naš život se faktički sastoji od rituala. Tako je i u masonskom svetu...".

DRUGE KNJIGE SLOBODANA ŠKRBIĆA:
1) FIAT LVX - Eseji o DPŠO Slobodnog Zidarstva (2005) 
2) Plus ultra - još dalje... misterije Slobodnog Zidarstva (2009) 
3) Arcana Arcanorum: misterija iza masonerije (2013) 
4) Škrbić, Slobodan - Majstor mason (2016) 
5) Bratstvo svetlosti i Mesta Moći Evrope (2017) 
5a) Bratstvo svetlosti i Mesta Moći Evrope, [limitirano kolorno izdanje], (2017) 
6) Kabala i Škotska Masonerija (2019) 
7) Riznica duha: vizuelni masonski imaginarijum (2019) 
8) O iluminatima: hijerarhija prosvetljenih [limitirano izdanje], (2019) 
8a) O iluminatima: hijerarhija prosvetljenih [cenzurisano izdanje], (2019) - USKORO; 
9) Osnovi masonske simbolike (2019) 
10) Masonski Rituali (2019) 
11) Duhovni aspekti Slobodnog Zidarstva (2019)

*  *  *  *  *  *  *  *

SVE INFORMACIJE O AKADEMIJI - MDAB MOŽETE DOBITI PREKO OVIH KONTAKATA: 
Dekan Rogošić će odgovoriti na sva vaša pitanja, dok profesori nemaju takvu obavezu (osim odgovora a pitanja polaznika seminara), pa se potrudite da im postavite pitanja samo iz dole pomenutih oblasti.

dekan Dr Branko Rogošić (sva pitanja o radu Akademije, od upisa, cena, pa do sticanja diploma na doktorskim studijama, donacijama, nabavci knjiga - bukvalno sve): 
m.d.akademija.b.rogosic@gmail.com - zvanični email Akadenije; 
advokatrogosic@gmail.com - privatni Rogošićev e-mail; 
porukom u inbox FB profila Branka Rogošića (klikni na link);
porukom u inbox zvanične FB stranice Akademije (klikni na link);
preko kontakt stranice ovog sajta (klikni na link).

rektor Dr Slobodan Škrbić (sva pitanja o nastavi, sadržaju svih predmeta i sl.):
m.d.akademija.b.skrbic@gmail.com - Škrbićev "akademski" e-mail;
porukom u inbox FB profila Slobodana Škrbića (klikni na link).

prvi prorektor Dr Zoran Totić (sva pitanja o nastavi, sadržaju Totićevih predmeta i Škotskom Redu):
m.d.akademija.z.totic@gmail.com - Totićev "akademski" e-mail;
porukom u inbox FB profila Zorana Totića (klikni na link).

profesor Dr Goran Ivanković (sva pitanja o njegovim predmetima, kanadskoj Masoneriji i York Redu):
goranivankovic1965@gmail.com - Ivankovićev stalni e-mail;
porukom u inbox FB profila Gorana Ivankovića (klikni na link).

profesor Dr Jordan Đević (sva pitanja o masonskoj književnosti, njegovim predmetima i Švedskom Obredu):
m.d.akademija.j.djevic@gmail.com - Đevićev "akademski" e-mail;
porukom u inbox FB profila Jordana Đevića (klikni na link). 

Powered by WebExpress