12: časopis ARS REGIA (2014 - 

ARS REGIA: časopis Slobodnih Zidara Srbije, (2014 - ), objavljeno 4 broja 

Iako su i ranijih godina osnivane istraživačke lože "Quatuor Coronati" u Srbiji, koje su čak i izdavale svoja glasila, ovo je definitivno prvi ozbiljan časopis dostojan časnog imena "Quatuor Coronati". Priznati srpski masonolog Josip Šosberger, kao starešina ove RVLS lože, je okupio prave saradnike i rezultat nije izostao. Posebno pohvaljujem koncepciju, koja akcenat stavlja na istraživanje srpske masonske istorije i donosi više značajnih članaka koje unapređuju naše znanje o prošlostio Slobodnog Zidarstva. Pohvalno je i povezivanje sa istraživačkim radionicama drugih zemalja i objavljivanje tekstova inostranih masonologa. Časopis je neobičnog, zanimljivog formata , ukusno dizajniran, sa dobrom crno-belom štampom i mnoštvom fotografija i faksimila dokumenata. Vidi se da broj saradnika raste, jer je prvi broj imao 144 strane, a treći već 330, a četvrti skoro 400 (!!!) što ga čini najobimnijim srpskim masonskim časopisom svih vremena. 

Kao posebno značajne ću izdvojiti sledeće tekstove: 
- Pitagorejsko Bratstvo i Slobodno Zidarstvo (N.J.) - broj 1 
- Katarsko nasleđe u Masonskim Ritualima (S.P.) - broj 1 
- Masonerija u istoriji kroz dokumente (R.P.) - broj 1 
- Istorija Hramova Slobodnih Zidara u Srbiji do 1940. (B.B.S.) - broj 1 
- Tetragramaton i njegovo kabalističko tumačenje (V.J.) - broj 2 
- Kratak istorijski pregled rada i sedišta humanitarnih društava, fondacija i zadužbina Slobodnih Zidara do 1940. godine (B.B.S.) - broj 2 
- Hramovi velikobečkerečki (D.J.) - broj 2 
- Masonski Beograd sa posebnim osvrtom na pojedina zdanja (M.S.) - broj 2 
- Novi početak Škotskog Obreda (R.P.) - broj 2 
- Osnivanje Vrhovnog Saveta Srbije (V.S.) - broj 2 
- Janko (Jan) Sjenkejevič (A.N.) - broj 2 
- Neke misterije visokih stepenova (Arturo de Hoyos) -broj 3 
- Bnei Brith - Sinovi Zaveta (J.Š.) - broj 3 
- Nacistička obaveštajna služba protiv jugoslovenskih Slobodnih Zidara (1935-1941), (Matevž Košir) - broj 3 
- Diptih iz istorije srpskog Slobodnog Zidarstva (R.P., V.J. i D.M.) - broj 3 
- Konstitucije i njihove transformacije (M.J.) - broj 4
- Svetlost u mraku holokausta (D.Z.) - broj 4
- Međunarodna organizacija Donrih Templara (F.T.) - broj 4
- Osnivanje lože "Nemanja" u Nišu (V.S.) - broj 4
- Masonski ritual u periodu od 1717. do 1813. (N.N.) - broj 4
- Antimasonstvo u Hrvatskoj na početku Drugog svetskog rata (D.J.) - broj 4I većina drugih tekstova takođe zaslužuje pažnju šireg čitalaštva, a posebno je pohvalno što u člancima o istoriji srpske Masonerije pronalazimo veoma mali broj grešaka. Nadam se da će Braća iz RVLS dozvoliti da se neki od ovih tekstova nađe i na ovom sajtu, što će omogućiti širenje Istine i Znanja i izvan obedijencijskih okvira, što je izuzetno značajno za širenje slobodnozidarskog plamena u Srbiji. Razumljivo, ovakav časopis ne može da bude "lepršav" i mora zadržati dozu ozbiljnosti. Takođe, pošto ga izdaje predstavnica regularne mainstream Masonerije, izbor tema je sužen u odnosu na one koje obrađuje "Mason" (npr. ženska masonerija, obred Memfisa i Mizraima, ezoterijski uticaji u Masoneriji...), ali tako mora i treba da bude. "Ars Regia" u sadejstvu sa "Masonom" predstavlja vrh, ne samo srpske - već definitivno balkanske, masonske publicistike i pozitivno utiče na razvoj masonologije na našim prostorima.
ovo je deo članka Branka Rogošića - Srpska masonska periodika: 1990-2018 (časopisi, e-zini i sajtovi). Ceo tekst možete pročitati OVDE

Ars Regia br. 1

Ars_Regia_1.jpg

Ars Regia br. 1 - 2014, 144 strane

Ars Regia br. 2

Ars_Regia_2.jpg

Ars Regia br. 2 - 2015, 270 strana

Ars Regia br. 3

Ars_Regia_3.jpg

Ars Regia br. 3 - 2016, 332 strane

Powered by WebExpress