TKU1-Pravo.jpg

OSNOVI MASONSKOG PRAVA - Branko Rogošić

AUTOR: Branko Rogošić, dekan MDAB
NASLOV: Osnovi masonskog prava
DATUM IZDAVANJA: novembar 2019 
CENA: ne nalazi se u javnoj prodaji 

(priručnik namenjen polaznicima seminara "Tajna Kraljevske Umetnosti" (bazični nivo) i polaznicima prve godine Osnovnih studija masonologije)

Kao i drugi udžbenici i priručnici namenjeni polaznicima naših seminara, i ovaj se ne može samostalno kupiti, jer se ne nalazi, niti će se nalaziti u slobodnoj prodaji, što ga već od trenutka izdavanja čini raritetnom publikacijom. Oni koji žele da ga nabave, imaju mogućnost da upišu ovaj seminar (što ih nikako ne obavezuje da ga i završe, odnosno aktivno participiraju u njemu - jer je to njihova slobodna volja), pa će ga dobiti zajedno sa ostalim materijalima. Jedinu mogućnost da ga nabave (ali u kompletu sa ostalim udžbenicima za ovaj seminar) imaće polaznici drugih kurseva, seminara i obrazovnih programa Akademije, koji iz nekog razloga ne mogu da pohađaju ovaj seminar, a žele da ove knjige ipak imaju. Takvi će znati kome i kako da se jave radi realizacije kupovine.

Prijavite se na seminar (otvoren je za sve, i za Masone i one koji to nisu) preko zvaničnog e-maila Akademije: m.d.akademija.b.rogosic@gmail.com ili na druge kontakte date na kraju ove stranice.

Primećujete da ove publikacije nemaju svoj CIP i ISBN zapis, kao ostale publikacije u izdanju Rogošića. Nismo želeli da ih učinimo dostupnim javnosti, već isključivo polaznicima ovog seminara, pa ćete ih moći naći samo u jednoj jedinoj biblioteci na svetu, koju smatramo "masonskom riznicom", jer su u nju i predratni srpski Masoni pohranjivali svoje biblioteke, pa smo i mi jedan primerak pohranili tamo, za generacije iz budućnosti.

Svi udžbenici su po obimu prilagođeni realnim mogućnostima današnjeg zaposlenog čoveka da se posveti izučavanju Slobodnog Zidarstva, i na precizan način "izvlače suštinu suštine" iz određene oblasti kojom se bave. Naslovne strane udžbenika su ulepšane originalnim crtežima rektora MDAB Slobodana Škrbića.

Pre malo više od 30 godina, kada je SFRJ brojala svoje poslednje dane i kada je premijer Ante Marković pokušao da ekonomskom reformom predupredi neminovni raspad zemlje, jedan predratni Mason je dao Rogošiću, kao tada mladom studentu prava i sinu njegovog prijatelja i kolege - "jednu pravnu knjigu koja će ga možda jednog dana zanimati". Bila je stara, sa početka XX veka. Na nemačkom. Štampana goticom. O masonskom pravu. Iako mu je često prava bivalo preko glave, masonsko pravo mu je postajalo strast, pa je tokom narednih decenija proučavao sve što je o toj materiji nalazio, a posebno konstitucije inostranih veliokih loža i vremenom postao ekspert za ovu mnogima dosadnu, ali izvanredno važnu oblast koja utemeljuje ceo sistem Slobodnog Zidarstva. Ovo je prva knjiga o masonskom pravu na Balkanu ikada, iz pera nekog ko zaista i poznaje ovu materiju.

Iako je sadržaj udžbenika deo masonske tajne Akademije, koje otkrivamo samo polaznicima, evo i kratkog pregleda poglavlja u udžbeniku: 
- Zašto je masonsko pravo izuzetno važno?
- Masonska jurisprudencija
- Masonska pravna hijerarhija
- Interes Univerzalnog Slobodnog Zidarstva
- Nepisana i nepromenljiva pravila
- Razlike između Starih Dužnosti i Drevnih Međaša
- Regius Manuscript - najstarija Stara Dužnost
- Andersonova Konstitucija
- Kodifikacija Drevnih Međaša
- 25 nepromenljivih pravila – Drevni Međaši
- Konstitucija i drugi pisani akti
- Preporučena literatura 

I na kraju predstavljanja ovog udžbenika, evo i jednog segmenta iz glave "Masonsaka jurisprudencija":
"...Iako smo se svi prilikom prijema u Bratstvo zakleli da o slobodnozidarskim tajnama nećemo ništa pisati, crtati, vajati i urezivati, činjenice govore da su Masoni vekovima unazad imali potrebu da svoja unutrašnja pravila zapišu. Iako se govori da postoje drevne Masonske Konstitucije pisane hijeroglifima, najraniji sačuvani akt operativnog Slobodnog Zidarstva potiče iz VII veka (Edict of Rothary, 643. god.). Sledi ga "Constitutions York" (X vek, 926. god), a zatim sledi čitav niz manuskripta (koje skraćeno obeleževamo sa – MS) u kojima nalazimo začetke spekulativnog Slobodnog Zidarstva: "Regius MS" (1390.), "Cooke MS" (1450.) i dr. Svi ovi manuskripti dobili su zajedničko ime - "Old Charges" tj. STARE DUŽNOSTI. Mnogobrojnost ovih akata u narednim vekovima dovela je do preke potrebe za njihovom kodifikacijom i ujednačavanjem, što je rezultovalo Andersonovom Konstitucijom iz 1721. godine. Ovaj kratki, ali veoma značajni pravni akt, ili zakon, se posredno primenjuje i danas – na taj način što su njegove odredbe ugrađene u pravne akte svih masonskih loža širom sveta...".

DRUGE KNJIGE BRANKA ROGOŠIĆA:
1) Prva masonska loža u Srbiji "Bajram beg": istorijske kontroverze i nove činjenice o rađanju slobodnog zidarstva na tlu Srbije (2016) 
2) Knez Mihailo i Masoni: nove činjenice o učešću slobodnih zidara u bunama, zaverama i ubistvu srpskog vladara (2016)
3) Prvi srpski mason grof Gundulić (1711-1774): Veliki Majstor prve slobodnozidarske lože u Habzburškoj monarhiji "Aux trois Canons" u Beču (2016)
4) Akacija br. 1, 2, 3 i 4 (2012-2017); (2018)
5) Akacija br. 5 (2018)
6) Pod znakom "Plamene Zvezde": Masonerija – tajna buržoaska mistična organizacija; reprint prvog feljtona o Slobodnom Zidarstvu objavljenog u Titovoj Jugoslaviji (u sarajevskom "Oslobođenju" 1959. godine), sa dopunama, pojašnjenjima i dodatnim informacijama (2018)
7) Nova otkrića u istraživanju istorije srpske Masonerije: Novopronađene informacije o ložama na teritoriji Srbije i Jugoslavije od 1790. do 1940. godine, sa kritičkim osvrtom na današnji trenutak (2019)
8) 100 godina od osnivanja Velike Lože Srba, Hrvata i Slovenaca "Jugoslavija": sa posebnim osvrtom na komplikovanu problematiku srpsko-hrvatskih masonskih odnosa 1919-2019 (2019)
9) Albert Pajk – MORAL I DOGMA Drevnog i Prihvaćenog Škotskog Reda Masonerije, novi i osavremenjeni prevod originalnog teksta iz 1871., ilustrovano izdanje sa pojašnjenjima i komentarima, I deo – broširano (2019)
9a) Albert Pajk – MORAL I DOGMA DPŠR Masonerije, – limitirano prošireno izdanje, tvrdi povez (2019)
10) Uvod u opštu i balkansku istoriju Slobodnog Zidarstva (2019)
11) Osnovi masonskog prava (2019)
12) Unutrašnja organizacija Velikih Loža (2019)

*  *  *  *  *  *  *

SVE INFORMACIJE O AKADEMIJI - MDAB MOŽETE DOBITI PREKO OVIH KONTAKATA: 
Dekan Rogošić će odgovoriti na sva vaša pitanja, dok profesori nemaju takvu obavezu (osim odgovora a pitanja polaznika seminara), pa se potrudite da im postavite pitanja samo iz dole pomenutih oblasti.

dekan Dr Branko Rogošić (sva pitanja o radu Akademije, od upisa, cena, pa do sticanja diploma na doktorskim studijama, donacijama, nabavci knjiga - bukvalno sve): 
m.d.akademija.b.rogosic@gmail.com - zvanični email Akadenije; 
advokatrogosic@gmail.com - privatni Rogošićev e-mail; 
porukom u inbox FB profila Branka Rogošića (klikni na link);
porukom u inbox zvanične FB stranice Akademije (klikni na link);
preko kontakt stranice ovog sajta (klikni na link).

rektor Dr Slobodan Škrbić (sva pitanja o nastavi, sadržaju svih predmeta i sl.):
m.d.akademija.b.skrbic@gmail.com - Škrbićev "akademski" e-mail;
porukom u inbox FB profila Slobodana Škrbića (klikni na link).

prvi prorektor Dr Zoran Totić (sva pitanja o nastavi, sadržaju Totićevih predmeta i Škotskom Redu):
m.d.akademija.z.totic@gmail.com - Totićev "akademski" e-mail;
porukom u inbox FB profila Zorana Totića (klikni na link).

profesor Dr Goran Ivanković (sva pitanja o njegovim predmetima, kanadskoj Masoneriji i York Redu):
goranivankovic1965@gmail.com - Ivankovićev stalni e-mail;
porukom u inbox FB profila Gorana Ivankovića (klikni na link).

profesor Dr Jordan Đević (sva pitanja o masonskoj književnosti, njegovim predmetima i Švedskom Obredu):
m.d.akademija.j.djevic@gmail.com - Đevićev "akademski" e-mail;
porukom u inbox FB profila Jordana Đevića (klikni na link). 

Powered by WebExpress