MUS_knjige.jpg

POPIS OBJAVLJENIH KNJIGA


POPIS OBJAVLJENIH KNJIGA U MASONSKIM EDICIJAMA BRANKA ROGOŠIĆA

Na ovoj stranici, na jednom mestu možete videti šta smo sve objavili u različitim masonskim edicijama. Date su i cene knjiga, pa ih možete poručiti preko e-maila: advokatrogosic@gmail.com

Od 2012. godine, kada je Branko Rogošić objavio prvu javnu publikaciju (1. broj časopisa "Akacija"), pa do danas, nakon više od 10 godina, uz pomoć nekolicine vrednih i požrtvovanih Slobodnih Zidara, a na prvom mestu Škrbića i Totića, pokrenuto je 5 edicija masonskih knjiga, a u planu je još nekoliko. Buduće generacije će postaviti pitanje - kako je moguće da je ova nevelika skupina uspela da napiše i objavi više knjiga nego cela srpska Masonerija od 1742. (kada je prvi Srbin postao Mason), pa do početka XXI veka? Ili kako je moguće da je jedan čovek, kao samostalni izdavač objavio više knjiga nego sve ovdašnje velike lože sa više hiljada članova zajedno? Na sve češće teorije da iza ovih istraživačko-izdavačkih projekata stoji neka daleko ozbiljnija svetska organizacija, koja ima za cilj širenje Svetlosti po svim delovima sveta, pa i na brdovitom Balkanu, Rogošić najčešće odgovara sa smeškom dajući odgovor koji dodatno "komplikuje" situaciju: "Stajao sam na ramenima divova...".

Bilo kako bilo, činjenica je da današnji Slobodni Zidari imaju prilegiju da na maternjem jeziku čitaju literaturu o kakvoj su pređašnje generacije mogle samo da sanjaju. U našim edicijama je objavljeno već preko 40 knjiga, a nećemo stati sve dok ih ne objavimo makar 99 (tj. 2 x 33). Evo i kataloškog prikaza svih objavljenih knjiga, sa kataloškim brojevikma (MUS-007, IR-002, BL-001a, SZR-003...) koje možete koristiti kod poručivanja.

edicija "MASONERIJA U SRBIJI" (pokrenuta 2016.)
Ovo je osnovna edicija autorskih knjiga, u okviru koje objavljujemo sve što je, na bilo koji način, vezano sa srpskim Slobodnim Zidarstvom, sa posebnim ciljem promovisanja domaćih masonskih pisaca. Primetićete da neki kataloški brojevi nedostaju. To su brojevi knjiga koje smo planirali, ali još uvek nismo objavili iz različitih razlolga. I ti brojevi će u najskorije vreme biti popunjeni tim ili nekim drugim naslovima, kako bi ljubitelji Kraljevske Umetnosti imali neprekinuti niz Znanja na svojim policama...

I kolo (knjige 1-4)
MUS-001: ROGOŠIĆ, Branko - Prva masonska loža u Srbiji "Bajram beg" (2016) - 2000 din
MUS-002: ROGOŠIĆ, Branko - Knez Mihailo i Masoni (2016) - 2000 din
MUS-003: ROGOŠIĆ, Branko - Prvi srpski Mason grof Gundulić (1711-1774), (2016) - 2500 din
MUS-004: I.G. - Masonske legende (2016) - RASPRODATO, neće biti doštampavanja

II kolo (knjige 5-8)
MUS-005: ROGOŠIĆ, Branko - O Dositejevom Masonstvu (2023) - 3000 din
MUS-006:  ROGOŠIĆ, Branko - Srpska crkvena elita u masonskim i rozenkrojcerskim ložama 18. veka - 3000 din
MUS-008: I.G. - Misterije Slobodnog Zidarstva (2019) - RASPRODATO, neće biti doštampavanja 

III kolo (knjige 9-12)

MUS-010: ŠKRBIĆ, Slobodan - Bratstvo Svetlosti i Mesta Moći Evrope (2017) - 2000 din
MUS-010a: ŠKRBIĆ, Slobodan - Bratstvo Svetlosti i Mesta Moći Evrope - limitirano kolorno izdanje (2017) - RASPRODATO, neće biti doštampavanja
MUS-011: ĐEVIĆ, Jordan - Priče slobodnih ljudi (2017) - 2000 din

IV kolo (knjige 13-16)

MUS-013: TIMOTIJEVIĆ, Bojan - Ptahovi graditelji: Slobodno Zidarstvo drevnog Egipta (2018) - 1200 din
MUS-014: TIMOTIJEVIĆ, Bojan - Egipatska Masonerija (2018) - 1200 din
MUS-015: ŠKRBIĆ, Slobodan - Kabala i Škotska Masonerija (2019) - 3000 din

V kolo (knjige 17-20)
MUS-017: TOTIĆ, Zoran - Masonsko venčanje (2018) - 1200 din
MUS-018: ROGOŠIĆ, Branko & SUBOTIĆ, Radomir - Pod znakom Plamene Zvezde (2018) - 2000 din
MUS-020: ŠKRBIĆ, Slobodan - Riznica duha: vizuelni masonski imaginarijum (2019) - 1500 din

VI kolo (knjige 21-24)
MUS-021: TOTIĆ, Zoran - Večni Istok: masonski zapisi... (2019) - 1500 din
MUS-022: ŠKRBIĆ, Slobodan - Majstor Mason (2019) - 3000 din
MUS-023: ROGOŠIĆ, Branko - Nova otkrića u istraživanju istorije srpske Masonerije (2019) - 2000 din
MUS-024: ROGOŠIĆ, Branko - 100 godina od osnivanja Velike Lože Srba, Hrvata i Slovenaca "Jugoslavija" (2019) - 2500 din

VII kolo (knjige 25-28)
MUS-025: IVANOV, Ljubomir - Put u Svetlost: pouke i razmišljanja o filozofiji i simbolizmu Slobodnog Zidarstva (2019) - 1200 din
MUS-026: ŠKRBIĆ, Slobodan - O Iluminatima (2019) - 1000 din
MUS-027: ROGOŠIĆ, Branko - Masonska biblioteka, 1. deo (2021) - 1500 din
MUS-028: ROGOŠIĆ, Branko - Masonska biblioteka, 2. deo (2021) - 1500 din


VIII kolo (knjige 29-32)
MUS-029: ROGOŠIĆ, Branko - Masonska biblioteka, 3. deo (2021) - 1500 din
MUS-030: ROGOŠIĆ, Branko - Masonska biblioteka, 4. deo (2021) - 1500 din
MUS-031: ROGOŠIĆ, Branko - Masonska biblioteka, 5. deo (2021) - 1500 din
MUS-027-031a: ROGOŠIĆ, Branko - Masonsko petoknjižje (Masonska biblioteka 1-5, komplet), (2021) - 5000 din
MUS-032: ŠKRBIĆ, Slobodan - Kraljevski svod: Obred Jorka (2021) - 3000 din

IX kolo (knjige 33-36)
MUS-033: ŠKRBIĆ, Slobodan - Obličja duha: drugi vizuelni masonski imaginarijum (2022) - 1500 din
MUS-034: ROGOŠIĆ, Branko - Masonska bibliografija, 1. deo (2022) - 1000 din


edicija "IZGUBLJENA REČ" (pokrenuta 2018.)
Da se neke reči, prvenstveno zapisane u časopisima, ne bi izgubile – osnovana je edicija "Izgubljena Reč". Karakterišu je mali i/ili limitirani tiraži, što knjige čini dodatno raritetnim

IR-001: ROGOŠIĆ, Branko (gl. urednik) - Akacija br. 1, 2, 3 i 4 (2012-2017), (2018) - 3000 din, poslednji primerci
IR-002: ROGOŠIĆ, Branko (gl. urednik) - Akacija br. 5 (2018) - 1000 din, poslednji primerci
IR-003: ROGOŠIĆ, Branko - Slava Znanju br. 1 (2019) - 2000 din, poslednji primerci


edicija "BRATSKI LANAC" (pokrenuta 2019.)
U ovoj ediciji objavljujemo knjige inostranih masonskih autora - logično krenuli smo od najvećeg, od Alberta Pajka.

BL-001: PAJK, Albert (prevod i komentari: ROGOŠIĆ, Branko) - MORAL I DOGMA Drevnog i Prihvaćenog Škotskog Reda Masonerije, novi i osavremenjeni prevod originalnog teksta iz 1871., ilustrovano izdanje sa pojašnjenjima i komentarima. I deo (obično izdanje), (2019) - 3000 din
BL-001a: PAJK, Albert (prevod i komentari: ROGOŠIĆ, Branko) - MORAL I DOGMA... (limitirano izdanje) - 6000 din


edicija "SLOBODNOZIDARSKA RASKRŠĆA" (osnovano 2020.)
Edicija namenjena otvaranju tema o kojima se nije ranije pisalo, sučeljavanju stavova i nesvakidašnjim pristupima tumačenju različitih aspekata Slobodnog Zidarstva

SZR-001: ROGOŠIĆ, Branko - Masonerija i fudbal: kritička analiza društvenog uticaja i značaja "najvažnije sporedne stvari na svetu" i "Kraljevske Umetnosti" u 21. veku (2020) - 1000 din
SZR-002: ŠKRBIĆ, Slobodan - Misterija O.T.O.: seksualni okultizam i Masonerija (2022) - 3000 din
SZR-003: ŠKRBIĆ, Slobodan - Merovinška slagalica: kratko istraživanje o najavama povratka božanske kraljevske dinastije i podlozi uspostavljanja Novog Svetskog Poretka (2022) - 2000 din


edicija "MDAB UDŽBENICI" (osnovana 2019.)
Knjige iz ove edicije nisu dostupne široj javnosti, već isključivo polaznicima seminara i kurseva Masonske Duhovne Akademije Balkana i ne mogu se kupiti, što ih čini najraritetnijim ex-YU izdanjima.

TKU1-001: ŠKRBIĆ, Slobodan - Osnovi masonske simbolike (dva izdanja: 2019, 2021) - nije u prodaji
TKU1-002: ROGOŠIĆ, Branko - Uvod u opštu i balkansku istoriju Slobodnog Zidarstva (dva izdanja: 2019, 2021) - nije u prodaji
TKU1-003: ŠKRBIĆ, Slobodan - Masonski rituali (dva izdanja: 2019, 2021) - nije u prodaji
TKU1-004: ROGOŠIĆ, Branko - Osnovi masonskog prava (dva izdanja: 2019, 2021) - nije u prodaji
TKU1-005: ŠKRBIĆ, Slobodan - Duhovni aspekti Slobodnog Zidarstva (dva izdanja: 2019, 2021) - nije u prodaji
TKU1-006: ROGOŠIĆ, Branko - Unutrašnja organizacija Velikih Loža (dva izdanja: 2019, 2021) - nije u prodaji

Powered by WebExpress