Mason_4.jpg

3: e-magazin MASON (2005-2006)

MASON: glasnik istraživačke radionice VNLSCG (2005-2006), objavljeno 11 brojeva

Slobodan Škrbić je pokrenuo prvi srpski elektronski časopis, koji je izlazio kao glasilo tadašnje istraživačke radionice VNLSCG, koju je Škrbić kao starešina vodio. Ovaj, za ono vreme inovativni vid informisanja je izlazio do 2006. na malom broju strana (1-10 strana). Za "Mason" su pisali tadašnji članovi loža "Dositej" (Novi Sad), "Harmonija" (Beograd), "Pobratim" (Beograd), "Nemanja" (Niš), "Bratstvo" (Šabac) i "Sloboda" (Beograd), a zanimljivo je da je od svih saradnika danas samo jedan ostao u VNLS. Tekstovi su pretežno kratki, a istorijski je zanimljiv kritičko-konstruktivni komentar tadašnjeg Statuta iz vizure ove istraživačke lože. Možda je najbolji broj 11, koji je Škrbić samostalno sastavio, u kome predstavlja simboliku akacije, kao i osnovne informacije o Obredu Memfisa i Mizraima. 

(Skoro) svi brojevi ovog istorijski veoma značajnog časopisa se mogu naći na netu, a ovde kao ilustraciju prezentujemo Mason br. 1Mason br. 8 i Mason br. 11.

Na slici levo je naslovna strana "Masona" br. 4.

Ovo je deo članka Branka Rogošića - Srpska masonska periodika: 1990-2018 (časopisi, e-zini i sajtovi). Ceo tekst možete pročitati OVDE.

Powered by WebExpress