Hiram.jpg

2: časopis "HIRAM" (2002)

HIRAM: informativni list Prave i Potpune Lože "Pobratim" VNLJ (2002), objavljen 1 broj

Prvi i jedini broj je objavljen povodom proslave 111 godina od osnivanja najpoznatije srpske lože, februara 2002. godine. Iako se iz zaglavlja vidi (napisano je "godina I, broj 1") da je postojala ideja da časopis izlazi redovno, zbog standardne boljke VNLS (raskoli, cepanja...), prvi srpski časopis se zaustavio na samo ovom jednom broju. Iako to više nije bio onaj moćni "Pobratim" iz perioda 1995-1998, kada je brojao oko 150 članova, izdavanjem prvog srpskog masonskog časopisa "Pobratim" je pokazao da ova loža u raznim vremenima nalazi način da bude pokretač dešavanja na srpskoj masonskoj sceni. 

Časopis je štampan na B5 formatu sa kartonskim dvobojnim koricama na 44 strane. Sadržina je istorijski izuzetno značajna; objavljeni su sledeći tekstovi: 
- poslanica VM Milana Lajhnera (danas u rukovodstvu OSMTH Templara i drugih viteških redova) od 25.01.2002. (tu se apostrofira učešće u osnivanju međunarodne masonske asocijacije GLUDE; naglašava se dobra komunikacija sa RVLJ...) 
- Svečana Beseda povodom 111 godina osnivanja lože "Pobratim" Velikog Besednika Dragana Martinovića (kasnije VM VNLS a danas člana VSS pri VLS): "Broj 111 je znak budućnosti" 
- Čuvari Svetlosti: Loža Pobratim 1890 - 1940 - 1990 - 2002 (ovde se daju značajni istorijski podaci o novijoj istoriji Pobratima, od odvajanja RVLJ pa do 2002, članak Saše Damnjanovića, danas člana VSS pri RVLS) 
- Domaća Uredba VNLJ- teme instrukcija za 3 simbolička stepena koje su se tada davale članovima VNLJ 
- plan rada lože Pobratim za letnji semestar 6002. g.i.s. 

U časopisu je još nekoliko manje važnih tekstova. Grafika i dizajn su na nivou 19. veka, ali i to ukazuje na zakasneli početak razvoja masonske periodike u Srbiji nakon buđenja Slobodnog Zidarstva 1990. godine.

ovo je deo članka Branka Rogošića - Srpska masonska periodika: 1990-2018 (časopisi, e-zini i sajtovi). Ceo tekst možete pročitati OVDE.

Powered by WebExpress