5: časopis "DOSITEJ" (2006 -

DOSITEJ: časopis prave i potpune slobodnozidarske lože "Dositej Obradović" (RVLS), (2006 - ), objavljeno 8 brojeva 

"Dositej", časopis koji je pokrenuo energični Saša Damnjanović, je izuzetno značajan za shvatanje toka misli i načina rada srpskih Masona na početku 21. veka. Da bi se jasnije razumela koncepcija časopisa mora se znati i turbulentni istorijat ove značajne srpske lože. "Dositej" je 2003. osetno pojačan istaknutim Masonima iz "francuske linije" (VNLJ) koji su u kratkom roku postali vodeći Slobodni Zidari "engleske linije" (RVLJ) i posebno Vrhovnog Saveta Srbije pri ovoj obedijenciji. Zatim je loža suspendovana, neki članovi isključeni, što je rezultovalo izlaskom pod Vedro Nebo. Nakon skoro dve godine loža se vratila pod zaštitu RVLS. Smer tekstova se, očekivano, menjao u skladu sa položajem lože. 

"Dositej" je od prvog broja pokazao nameru da, pored klasičnih sadržaja, "političko-masonskim" stavovima utiče i na zbivanja na srpskoj masonskoj sceni. Kako je navedeno u uvodniku 1. broja koji je objavljen 21. juna 2006. - časopis je izašao pre no što je planirano. Razlog je bio raskol u RVLJ i osnivanje VULS koji je imao nameru da ujedini srpsku masoneriju. Pola broja je posvećeno dokazivanju da je jedino RVLS regularna, a da su svi drugi pripadnici "udruženja građana", a ne "pravi" Masoni. U to ime su objavljeni i neki važni dokumenti - obraćanje tadašnjeg VM, kao i Velikog Sekretara RVLJ. Zatim se publikuju pisma Ujedinjene Velike Lože Nemačke gde njihov Veliki Majstor daje tumačenje raskola u srpskoj Masoneriji, pa se objašnjava šta je to regularno Slobodno Zidarstvo i zašto su VOF i VNLS neregularni... Takvo je bilo vreme. Obedijencije su u želji da potvrde svoj legitimitet optuživali druge, umesto da unapređuju svoj rad. U drugom delu časopisa dat je kratak pregled Slobodnog Zidarstva u Srbiji, koji se bazira na Nenezićevim istraživanjima sa svim greškama koje su danas razjašnjene (u Masone se ubrajaju Aleksa Nenadović, postojanje Hadži-Mustafa pašine lože se prikazuje kao istorijska činjenica...). Međutim, ni tu ne smemo biti preoštri. Naime, korpus znanja o istoriji srpske Masonerije pre 10-ak godina je bio neuporedivo manji no što je to danas. Tada je još uvek vladao "publicističko-senzacionalistički" pristup, za razliku od masonološkog koji se danas većinski primenjuje i donosi izuzetne rezultate na rekonstrukciji istinske istorije Slobodnog Zidarstva na ovim prostorima. 1. broj je objavljen u elektronskoj formi, ali je i fotokopiran u boji, na 15 kolornih A4 stranica. 

2. broj je štampan na 30 A4 kolornih strana (u tiražu od 50 primeraka, što je zabeleženo u uvodniku 7. broja), i ponovo je doneo neke od tekstova iz prethodnog broja (?!). Ovo ponavljanje tekstova će postati jedna od odlika ovog časopisa. Akcenat se stavlja i na istraživanje života Dositeja Obradovića, kao i istorijata po njemu nazvane predratne lože (koja je osnovana pod imenom "Dositije Obradović") čiju tradiciju, kao i još nekoliko srpskih loža, baštini i RVLS-ov "Dositej". Ponovo se insistira na neregularnosti svih drugih srpskih Masona i objavljuju dekreti nemačkih Masona. Započet je i feljton u kome se objavljuju delovi poznate predratne knjige "Slobodno Zidarstvo" (Slavijino izdanje).

Naredni broj je štampan na luksuznijem papiru sa plastificiranim koricama i predstavljao je do tada najlepše dizajnirani srpski masonski časopis koji je značajno "podigao lestvicu" po ovom pitanju. Iz uvodnika saznajemo da je planirano tromesečno izlaženje, ali Braća, uz sve želje, nisu uspela da ostvare tu dinamiku, najviše zbog nedostatka novca. Takođe, iskazana je želja da ovaj časopis bude dostupan i širokoj (profanoj) javnosti, što se takođe nije ostvarilo. Trećim brojem definisana je uređivačka politika lista, koja se manje-više održala do danas: 1) po nešto o Dositeju Obradoviću, 2) vesti iz lože, kalendar Radova, akti lože i RVLS; 3) instrukcije čitane na Radovima; 4) istorijat srpske masonerije, 5) predstavljanje različitih masonskih sistema i organizacija (sa akcentom na Škotski Red), i 6) komentari aktuelne srpske masonske scene sa akcentom na regularnost. U ovom broju su preštampani tekstovi iz predratnog "Šestara" koji se odnose na osnivanje i regularizaciju lože "Dositej Obradović" Istih 4-5 članaka su ponovljeni (?!) u broju 8. - osam godina nakon izlaska broja 3. 

U 5. broju (septembar 2009.) se nastavlja "ocenjivanje" srpskih masonskih organizacija, sa zaključkom da su svi, osim RVLS, samo udruženja građana, a jedini Masoni u Srbiji - upravo pripadnici ove obedijencije. Tu su i biografije 15-ak poznatih predratnih Masona iz lože "Dositej", kao i spisak članova (ukupno 102). Gde su "nestali" još 50 članova ove predratne lože? Kako to da Braća iz Dositeja ne znaju ko je bio Besednik lože St.J.St. (inače pisac jedne od retkih predratnih masonskih knjiga), kako to da nemaju informacije da je Vladimir Ćorović bio starešina ove lože... Sve ovo ukazuje da je uvek bolje trud uložiti u istraživanje masonske istorije, simbolike, fundamenata... - nego ga trošiti na besmislena prepucavanja sa "dnevno-političkim" konotacijama i ciljevima. I ovaj tekst o istorijatu predratng "Dositeja" je ponovo štampan u identičnom obliku (sa drugačijim prelomom) u broju 8. Saša Damnjanović je priredio i par zanimljivih tekstva o Andersonovim Konstitucijama i početnoj fazi razvoja Slobodnog Zidarstva, Svedenborgovom Obredu, kao i tekst poznatog turskog masonologa Celila Lajikteza o beogradskoj loži "Ali Koč", pod naslovom "Špijuni u beogradskoj loži". I ovaj tekst je ponovo objavljen, pod malo drugačijim aslovom ("Špijuni u beogradskoj masonskoj loži") u profanom časopisu "Mistika" koji je takođe uređivao Damnjanović, dve godine kasnije ("Mistika" br. 12. iz oktobra 2011.). 

Broj 6. (septembar 2011.) je možda i najzanimljiviji. U to vreme loža "Dositej" se ozbiljno sukobila sa legalnim organima RVLS i izašla pod Vedro Nebo. Sada se više u tekstovima ne insistira na regularnosti, nema omalovažavanja gradnje drugih srpskih obedijencija... Umesto toga, tu su tekstovi koji kritikuju dotadašnjeg cenjenog brata, VM RVLS Petra Kostića. Pored ovog "političkog" dela časopisa, koji je izuzetno značajan za rekonstrukciju odnosa u najvećoj srpskoj obedijenciji, časopis donosi nekoliko odličnih članaka: o internacionalnom masonskom samitu u Beogradu 1926., ezoterijskom tumačenju molitve, Royal Arch Mariner bočnom redu (preveden kao "Pomorci kraljeve barke"), različitim i brojnim bočnim redovima u USA... Posebno je zanimljiv kritički (i maksimalno tačan) članak "Masonska (ne)tolerancija" - gde se ukazuje na to da Masonerija propagira ravnopravnst religija, a Skandinavci (koji su u regularnoj liniji) - primaju samo hrišćane; da se proklamuje da su svi ljudi isti - a u Americi Prince Hall Masonerija i dalje nije ni blizu postizanja jednakosti sa Braćom svetlije puti koji su regularnoj liniji, o masonskom anti-semitizmu i dr. Indikativno je da se ovakav članak pojavljuje baš u fazi kad je "Dositej" pod vedrim nebom, tj. izvan okrilja regularne linije. 

Poslednja dva broja, 7. i 8. (2012, tiraž: 500 primeraka i 2015.) su po obimu (100 str. i 68 str.), dizajnu i kvalitetu daleko iznad dotadašnjih standarda ovog časopisa, ali i iznad proseka celokupne srpske masonske periodike. Čini se da je boravak pod Vedrim Nebom delovao otrežnjujuće za članstvo ove lože, pa su poslednja dva broja lišena "političkih" tema i skoncentrisana na sve ono što je lepo, značajno i zajedničko svim Masonima u svetu, bez obzira na "blokovsku" pripadnost. Izdvojiću sledeće tekstove: Dositej Obradović: u službi naroda serbskog; Tu Bog boravi (o Solomonovom Hramu); Euklidov stav; Arhitekta koji je postao Bog (o Imhotepu); i posebno članak N.M. "Analiza stanja u Slobodnom Zidarstvu Srbije", gde se daje realna kritika svetske i srpske Masonerije, sa idejama kako stanje popraviti. Autor, istaknuti dugogodišnji Mason, članak završava sledećim rečima: "Svaki sekund vremena, svaki džul energije, upredeni u pisanje rada, predstavljaju vrhunsko stanje duha, tj. najviši domet bilo kakvog događaja unutar Univerzuma. U toku takvog umnog naprezanja čovek je najbliži Bogu, Velikom Neimaru. Siguran sam da taj trud ne može ostati bez nagrade, koja sledi kada čovek uskladi svoj život sa zakonima Univerzuma, tj. kada pronađe smisao života. To ne može da pruži nikakva regularnost, niti da oduzme neregularnost - jednostavno, to je Božji dar". Nadam se da su Braća iz "Dositeja" zadržala ovaj stav i nakon povratka pod zaštitu RVLS, te da će se setiti ovih reči koje daju nadu da srpska Masonerija može imati budućnost dostojnu prošlosti Slobodnog Zidarstva na našim prostorima. 

Ovim dugačkim prikazom sam želeo da ukažem na značaj časopisa koje pokreću i objavljuju lože (ne Velike Lože), i koji aktivizmom i energijom 1-2 pojedinca (Damnjanović i Đurić) uspevaju da obave značajan informativni posao koji bi trebao da bude u nadležnosti Velikih Loža. Čitajući ovaj časopis, veoma dobro se mogu shvatiti procesi u srpskoj Masoneriji u poslednjoj deceniji. Zato se nadam da će časopis nastaviti da izlazi, makar jednom godišnje i pružam mu svu podršku i pohvalu za ogroman uloženi trud. 

p.s. Nedostaje mi broj 4. pa molim one koji ga imaju - da mi pozajme broj, ili da mi pošalju skenirani fajl. Uzvraćam istom merom.

Ovo je deo članka Branka Rogošića - Srpska masonska periodika: 1990-2018 (časopisi, e-zini i sajtovi). Ceo tekst možete pročitati OVDE.
Naslovne strane brojeva 1-6; naslovne strane brojeva 7-8 i unutrašnje stranice iz svih broheva časopisa "Dositej".
Powered by WebExpress