Bojan Timotijević: apstraktni ciklus "Esencija svemira" (2012 - 2016)

Duhovno istraživanje je cilj i svrha Bojanovog života. I u njegovom apstraktnom opusu lako je uočiti šta mu je bila osnovna inspiracija. "U Masoneriji sve je simbol", a kako tumačenje simbola nije dogmatski određeno, ostavljamo Vam da sami na ovim slikama pronađete simbole koji će Vas voditi na Vašem duhovnom putu.
Informacije o cenama i načinu kupovine  možete dobiti slanjem poruke preko KONTAKT formulara. Još jdnom napominjemo, uprkos izuzetnoj vrednosti, Bojanove slike nisu skupe i dostupne su svim pravim i iskrenim ljubiteljima Kraljevske Umetnosti.

Pogledajte i ostale cikluse: 
- ezozerijski ciklus "Egipatski kod"
- templarski ciklus "Krst, Mač i Ruža
- masonski ciklus "Između Stubova"
Powered by WebExpress